27 Niedziela Zwykła – 02.10.2011 r.

 

1.       Ojciec Święty Benedykt XVI  mianował w poniedziałek  biskupa Stanisława Budzika Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Uroczysty ingres do  Archikatedry Lubelskiej odbędzie się w sobotę 22 października o godzinie 11.00.

 

I.                    W dzisiejszą niedzielę:

 

2.       Dziś rozpoczyna się 67 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem : Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia.  Wyrazem naszej miłości jest troska o ludzi potrzebujących. Dziś i przez cały tydzień możemy składać dobrowolne ofiary materialne do puszek na rzecz potrzebujących w naszej parafii.

 

3.       Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła, dlatego że nikt się za nich nie modli. Trwa miesiąc Różańca św., który odmawiamy codziennie o godz. 17.30. Dzieci i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Różaniec we wtorki, środy i czwartki na godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej modlitwie w kościele i do pielęgnowania jej w rodzinach.

 

II.                 W tym tygodniu:

 

4.      We wtorek – 4 października przypada Uroczystość odpustowa św. Franciszka z Asyżu, patrona naszej świątyni i Założyciela Rodzin Franciszkańskich. Jest to święto naszej wspólnoty parafialnej i zakonnej. Jako proboszcz waszej parafii zapraszam i proszę o liczne uczestnictwo tego dnia w uroczystościach odpustowych, aby wpraszać za wstawiennictwem św. Franiczka potrzebne łaski dla swoich Rodzin i naszej parafii dziękując mu za opiekę nad nami. Niech będzie to  nasze świadectwo przywiązania do tego kościoła i wspólnoty parafialnej a także wobec zaproszonych gości. Tego dnia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O godz. 6.05 zapraszamy na Godzinki o św. Franciszku. Msze św. będą odprawiane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30,10.00,16.30 i o 18.00 uroczysta suma po której będzie Transitus – nabożeństwo pamiątki śmierci św. Franciszka, z uczczeniem Jego relikwii. Homilie tego dnia do południa będą głosili Ojcowie Dominikanie z Lublina. Sumie odpustowej będzie przewodniczył i wygłosi słowo Boże Ks. Arcybiskup Stanisław Wielgus.

 

5.       W czwartek przypada dzień imienin ks. bpa Artura Nizińskiego. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

 

6.       W piątek przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej ? odpust w parafii Matki Bożej Różańcowej. Głowna Msza św. o godzinie 18.00.

 

7.       W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

 

?          I czwartek – modlitwa adoracyjna Najświętszego Sakramentu z prośbą o nowe o powołania o modlitwa różańcowa o godzinie 17.30.
kapłańskie i zakonne – od godz. 15.00 w kaplicy Matki Bożej.

?          I     piątek     miesiąca          dzień     wynagrodzenia za grzechy.  Spowiedź  przed Mszami św. a dla dzieci od     godz.16.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.30.

 

8.       Pierwsze spotkanie kandydatów na ministrantów odbędzie się w sobotę o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej. Zapraszamy chłopców od 3 klasy szkoły podstawowej.

 

III.               W przyszłą niedzielę:

 

9.       XI Dzień Papieski, pod hasłem: Jan Paweł II ? Człowiek modlitwy – będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Tradycyjnie tego dnia  ofiary składane przed kościołem do puszek przeznaczone będą na Fundusz Papieski ?Dzieło Nowego Tysiąclecia” na stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin mniej zamożnych. W ostatnim roku stypendiami w całej Polsce zostało objęte 2500 osób.

 

IV.                Ogłoszenia inne:

 

10.   Wspólnota Franciszkanów świeckich zaprasza młodzież i dorosłych, którzy chcieliby żyć Ewangelią za przykładem Św. Franciszka z Asyżu na spotkania w każdą sobotę o godz. 16.00 w  okrągłej sali pod kościołem wejście przy okrągłej kapicy.

 

11.   Nowo powstająca drużyna parafialna prowadzona Stowarzyszenie, zaprasza wszystkie chętne dzieci (a szczególnie te, które nie grają w żadnych klubach) z klas 1-6 na zajęcia z piłki nożnej, które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00 na boisku “Orlik” przy Gimnazjum nr ul. Krasińskiego 7 w Lublinie.

12.   Osoby korzystające z pomocy Caritas proszone są o zgłaszanie się do Kancelarii parafialnej po odbiór artykułów żywnościowych.

 

13.   Zakończyły  się różne formy wakacyjnego odpoczynku organizowane dla dzieci młodzieży z naszej parafii. W wakacjach na Poczekajce uczestniczyło w trzech turnusach  85 dzieci. W oazach, obozie dla ministrantów i wyjeździe młodzieży nad morze uczestniczyło ponad  100 osób.. Wszystkie formy wypoczynku zostały dofinansowane ze środków zebranych podczas Dni parafii, ze środków Stowarzyszenia i parafialnych  na kwotę  20 tys. zł. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli to dzieło i tym którzy włączyli się w prowadzenie  i opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wakacji. Wyrażam ogromną wdzięczność w imieniu swoim i  Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka za Waszą hojność w przekazaniu 1% z podatków. W tym roku Urzędy Skarbowe przekazały nam kwotę 30 130, 25  zł. Pozwoli to nam lepiej przygotować dzieła prowadzone przez parafię i Stowarzyszenie. Podczas wakacji zostały wykonane schody do dolnej części kościoła ?przy siłowni ? od strony starego kościoła. Koszt całej inwestycji  to 60 tys. zł. Pozostała do wykonania ostatnia VIII stacja Drogi krzyżowej. Po jej wykonaniu rozpoczną się prace związane z wykonaniem dwóch dużych płaskorzeźb na ścianach prezbiterium kościoła. Pojawiła się nowa, nieplanowana przez nas inwestycja związana z przygotowaniem projektu całościowego dotyczącego inwentaryzacji obiektu kościoła i dostosowania go do obecnych przepisów przeciwpożarowych. Koszt wykonania dokumentacji to ok. 30 tys,. zł. W miarę osobistych możliwości prosimy o wsparcie tego dzieła. Bóg zapłać za wszelkie formy pomocy i życzliwości na rzecz parafii i klasztoru. Niech  Matka  Boża  Różańcowa pomaga  nam pokonywać rożne trudności  i  uprasza opiekę Boża dla naszych Rodzin.

 

14.   Wszystkim studentom, także naszym braciom klerykom  rozpoczynającym nowy rok akademicki życzymy zapału do zdobywania wiedzy   i obfitości Bożych darów. Niech obfitość Bożych darów stanie się  udziałem waszych Rodzin a św. Franciszek ? patron naszego kościoła niech wyprasza gorliwość w pełnieniu woli Boga.