Pielgrzymka do Ziemi Świętej z Jordanią -19-30.11.2011 r.

 

 

 

 

CENA  PIELGRZYMKI 900 zł i 1480 USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 320 USD)

 

Osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 300 zł