27 Niedziela Zwykła – 03.10.2010 r.

I.                   W dzisiejszą niedzielę:

 

1.       Dziś rozpoczyna się 66. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: “Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”. Wyrazem naszej miłości jest troska o ludzi potrzebujących. Dziś i przez cały tydzień możemy składać dobrowolne ofiary materialne do puszek na rzecz potrzebujących w naszej parafii.

 

2.       Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła, dlatego że nikt się za nich nie modli. Trwa miesiąc Różańca św., który odmawiamy codziennie o godz. 17.30. Dzieci i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Różaniec we wtorki, środy i czwartki na godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej modlitwie w kościele i do pielęgnowania jej w rodzinach.

 

II.                W tym tygodniu:

3.       W poniedziałek – 4 października przypada Uroczystość odpustowa św. Franciszka z Asyżu, patrona naszej świątyni i Założyciela Rodzin Franciszkańskich. Jest to święto naszej wspólnoty parafialnej i zakonnej.
Jako proboszcz Waszej parafii zapraszam i proszę o liczne uczestnictwo tego dnia w uroczystościach odpustowych, aby wpraszać za wstawiennictwem św. Franciszka potrzebne łaski dla swoich Rodzin i naszej parafii, dziękując mu za opiekę nad nami. Niech będzie to nasze świadectwo przywiązania do tego kościoła i wspólnoty parafialnej a także wobec zaproszonych gości. Tego dnia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O godz. 6.05 zapraszamy na Godzinki o św. Franciszku. Msze św. będą odprawiane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30,10.00,16.30 i o 18.00 uroczysta suma po której będzie ?Transitus” – nabożeństwo Pamiątki Śmierci św. Franciszka, z uczczeniem Jego relikwii. Homilie tego dnia będą głosili Ojcowie Dominikanie z Lublina.

 

4.       W środę przypada dzień imienin ks. bpa Artura Mizińskiego. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

 

5.       W czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej ? odpust w parafii Matki Bożej Różańcowej. Główna Msza św. o godzinie 18.00.

 

III.             W przyszłą niedzielę:

 

6.       X Dzień Papieski, pod hasłem: “Odwaga świętości”,  będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Tradycyjnie tego dnia  ofiary składane przed kościołem do puszek przeznaczone będą na Fundusz Papieski ?Dzieło Nowego Tysiąclecia” – na stypendia dla zdolnej młodzieży. W ostatnim roku stypendiami w całej Polsce zostało objęte 2300 osób.

7.       W przyszłą niedziele w kościołach w Polsce odbędzie się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

 

IV.               Ogłoszenia inne:

 

8.       W gablocie ogłoszeń znajdziemy informacje na temat naboru do Instytutu Wyższej Kultury Religijnej KUL.

 

9.       Wspólnota franciszkanów świeckich zaprasza młodzież i dorosłych, którzy chcieliby żyć Ewangelią za przykładem Św. Franciszka z Asyżu, na spotkania w każdą sobotę o godz. 16.00 w okrągłej sali pod kościołem, wejście przy okrągłej kapicy.

 

10.   Zakończyły  się różne formy wakacyjnego odpoczynku organizowane dla dzieci młodzieży z naszej parafii. W wakacjach na Poczekajce uczestniczyło w trzech turnusach 65 dzieci. W oazach, obozie dla ministrantów i scholii uczestniczyły 122 osoby. W całości pokryliśmy wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Wilkowa  (28 osób). Wszystkie formy wypoczynku zostały dofinansowane ze środków zebranych podczas Dni Parafii, ze środków parafialnych i od sponsorów na kwotę 30 tys. zł. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli to dzieło, i tym, którzy włączyli się w prowadzenie i opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wakacji.

 

11.   W związku z bardzo małym zainteresowaniem ze strony rodziców i dzieci zajęciami w Dziupli pełnej pomysłów, która funkcjonowała przez trzy lata zawiesiliśmy zajęcia w tym roku. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu świetlicy.

 

12.   W ostatni tygodniu została podpisana umowa na wykonanie wystroju prezbiterium. W pierwszej części do świat będzie wykonany wystrój otoczenia tabernakulum. Koszt tego przedsięwzięcia ok. 40 tys. zł. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła.

 

13.   Wszystkim studentom, także naszym braciom klerykom rozpoczynającym nowy rok akademicki życzymy zapału do zdobywania wiedzy i obfitości Bożych darów. Niech obfitość Bożych darów stanie się  udziałem Waszych Rodzin, a św. Franciszek ? patron naszego kościoła niech wyprasza gorliwość w pełnieniu woli Boga. Bóg zapłać za wszelkie formy pomocy i życzliwości na rzecz parafii i klasztoru. Niech Matka Boża  Różańcowa pomaga nam pokonywać rożne trudności i uprasza opiekę Bożą dla naszych Rodzin.