Pielgrzymka Sanktuaria Maryjne Europy 12-26.09.2009

Program:

01/ – Lublin – całodzienny przejazd przez Polskę do Czech do hotelu k/Tachova – obiadokolacja – nocleg

02/ – Tachov – śniadanie – przejazd do Niemiec do Amberg – przejazd na wzgórze Mariahilferberg – zwiedzanie: Sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych – przejazd do Francji – obiadokolacja – nocleg na Mont Ste. Odile

03/ – Mont Sainte Odile – śniadanie – zwiedzanie: Sanktuarium św. Otylii, Patronki Alzacji, położone na jednym ze szczytów Wogezów – przejazd do Paray Le Monial – zwiedzanie: Kaplica Objawień, gdzie Pan Jezus ukazywał się s. Małgorzacie Alacoque, Bazylika Romańska – przejazd w rejon Montelimar – obiadokolacja – nocleg

04/ – Montelimar – śniadanie – przejazd w rejon Kanionu Rzeki Ard?che – przejazd malowniczą trasą widokową wzdłuż wąwozu Ard?che – Pont d’Arc, Grota Magdaleny – przejazd do Lourdes – obiadokolacja – nocleg

05/ – Lourdes – śniadanie – zwiedzanie: Kościół Parafialny, Więzienie – Le Cachot, Młyn Boly, Grota Objawień, Droga Krzyżowa – po południu wolny czas – obiadokolacja – Różaniec, Procesja Światła – nocleg

06/ – Lourdes – śniadanie – przejazd do Hiszpanii do Santiago de Compostela – obiadokolacja – nocleg

07/ – Santiago de Compostela – śniadanie – zwiedzanie: Katedra z Grobem św. Jakuba Apostoła – przejazd z Portugalii do Fatimy – obiadokolacja – Różaniec w Kaplicy Objawień – Procesja Światła nocleg

08/ – Fatima – śniadanie – Valinhos – Droga Krzyżowa – Aljustrel – zwiedzanie rodzinnej miejscowości Hiacynty, Franciszka i Łucji – modlitwa indywidualna i pobyt w Sanktuarium – obiadokolacja – Procesja Światła – nocleg

09/ – Fatima – śniadanie – całodzienny przejazd do Hiszpanii do Madrytu – spacer po zabytkowym centrum miasta: Plaza del Oriente, Pałac Królewski (z zewn.), Plaza Mayor, Puerta del Sol – obiadokolacja – nocleg

10/ – Madryt – śniadanie – przejazd przez Kastylię i Aragonię do Katalonii – przejazd na Montserrat – zwiedzanie: Sanktuarium MB Patronki Katalonii – dalszy przejazd do hotelu na Costa Brava – obiadokolacja – nocleg

11/ – Costa Brava – śniadanie – przejazd koleją do Barcelony – zwiedzanie: Katedra Gotycka, Las Ramblas, Plac Katalonii, Sagrada Familia (z zewnątrz) – wolny czas – powrót koleją na Costa Brava – obiadokolacja – nocleg

12/ – Costa Brava – śniadanie – całodzienny wypoczynek nad Morzem Śródziemnym – obiadokolacja – nocleg

13/ – Costa Brava – śniadanie – przejazd przez Francję do Włoch do hotelu k/Varazze – obiadokolacja – nocleg

14/ – Varazze – śniadanie – przejazd do Tortony – zwiedzanie: Bazylika Madonny della Guardia – zbudowana w miejscu związanym z pobytem św. Bernarda, grób św. Alojzego Orione – Tarvisio – obiadokolacja – nocleg

15/ – Tarvisio – śniadanie – przejazd przez Austrię, Czechy do Polski – powrót do Lublina w godzinach nocnych.

Cena: 1360 zł + 450 euro/os.(+ ok. 30 euro bilety wstępu)

Cena obejmuje opłaty za:

– przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, toaleta),
– wyżywienie: 14 śniadań kontynentalnych, 14 obiadokolacji,
– zakwaterowanie: 14 noclegów; w Tachovie – hotel, pokoje 2 i 3 os ze wspólną łazienką na 2 pokoje, na Mt Ste Odile
dom pielgrzyma, pokoje 2, 3 os z łazienkami, pozostałe noclegi w hotelach */**/*** w pokojach 2 i 3 os. z łazienkami,
– ubezpieczenie KL (10.000 euro), NW (7.000 zł), bagaż (800 zł),
– opiekę pilota,

Cena nie obejmuje opłat za:

– bilety wstępu do zabytków, bilet na kolej i metro w Barcelonie – razem ok. 30 euro/os,
– napoje do obiadokolacji,
– ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,4% ceny pielgrzymki), opcjonalnie dla chętnych,
– ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych – można się indywidualnie doubezpieczyć.

Uwaga: Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.

 

Rada Duszpasterska 2007 – 2012 r.

Z wyboru:

7. Łupina Zygmunt
8. Wójtowicz Magdalena
9. Wójtowicz Marek
10. Zajączkowski Ryszard
11. Figarski Jacek
12. Dąbrowski Jan
13. Gardziel Jerzy
14. Okła Wiesława

Mianowani:

15. Leontyna Gil – kooperator Neokatechumenatu
16. Gabriela Klauza – prof. muzykologii
17. Teresa Próchniak – katecheta
18. Jan Masłowski – przedstawiciel Akcji Katolickiej
19. Anna Wójtowicz – odpowiedzialna za Poradnie Rodzinną
20. Sabina Marcowska – przedstawiciel Caritas parafialnego

O. Waldemar Grubka – Proboszcz parafii

 

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ

Po każdej Mszy św. parafianie poprzez postawienie krzyżyka przy dwóch nazwiskach kandydata dokonywali wyboru. Listy zostały opieczętowane pieczęcią parafialną. Przygotowano trzy urny, przy których dyżur pełnili członkowie Komisji, powołani przez Proboszcza Parafii.
Dnia 21 października 2007 r. dokonano obliczenia wyników wyborów.
W głosowaniu udział wzięło 901 osób. Oddano 889 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 12.
Na podstawie otrzymanych głosów do Rady Duszpasterskiej zostali wybrani:

1. Łupina Zygmunt 324
2. Wójtowicz Magdalena 311
3. Wójtowicz Marek 309
4. Zajączkowski Ryszard 171
5. Figarski Jacek 150
6. Dąbrowski Jan 138
7. Gardziel Jerzy 121

8. Okła Wiesława 117

Pozostali kandydaci otrzymali:

Szymczyk Stanisław 74

Komisja:

O. Waldemar Grubka – proboszcz
O. Andrzej Makowski -wikary
Jadwiga Kowalczyk
Maria Szymczyk
Paweł Nowaczyński

Lublin 21 października 2007 r.

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3. Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.

4. Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.1. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Każde ze stowarzyszeń i ruchów działających w parafii winno zgłosić przynajmniej jednego kandydata. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami oraz podana do publicznej wiadomości tydzień przed wyborami.

4.2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

4.3. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

4.4. Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione na tablicy ogłoszeń wszystkim wiernym i pozostają tam do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

5. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Metropolitalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyni­ków wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10. Osoby, które w dniu wyborów są nieobecne w parafii, mogą w porozumieniu z Księdzem Proboszczem (resp. Księdzem Rektorem) przekazać swój głos w zaklejonej kopercie we wcześniejszym terminie.

11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

12. Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady po uro­czys­tym zaprzysiężeniu podejmują swe funkcje. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej wybranych Rad oraz za odłożeniem nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

+Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Statut Rad Duszpasterskich

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 § 2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

3.1. Z urzędu należą do Rady:

1. Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

5. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).

6. Przedstawiciele wydelegowani przez główne stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danyrn ośrodku (Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, neokatechumenat, etc.).

4. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 8-12. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

5. Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

6. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed Zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

7. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

7.1. Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem weta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.2. Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

8. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

8.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

8.2. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

8.3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

9. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu: Rada funkcjonuje więc niezmiennie mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady maże podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

10. Posiedzenia Rady nie moją z reguły charakteru publicznego. Mima to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

11. Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zastać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.

12. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

13. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

14. Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady dotyczące funkcjonowania Rad Parafialnych, które działały już wcześniej w niektórych ośrodkach naszej Archidiecezji.

+ Józef Życiński

Arcybiskup Lubelski

Wybory do Rad Duszpasterskich

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, iż Rady Duszpasterskie stanowią ważną formę zaangażowania wiernych świeckich, wyrażając wspólną troskę Ludu Bożego o rozwój działań duszpasterskich (por. KPK kan. 536, par. 1). Żywiąc nadzieję, że kolejne wybory do Rad będą stanowić wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności za Kościół, błogosławię na ich przygotowanie.

+Józef Życiński

ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

Lublin, 10 września 2007

22 Niedziela Zwykła 30.08.2009 r.

Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli. Rodziców ponadto prosimy o przypomnienie swoim dzieciom o Mszy św. Gdyby rozpoczęcie roku w szkole uniemożliwiało udział we Mszy św. zapraszamy w godzinach dogodnych.

Tego dnia wypada tez 70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.

2. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

? I czwartek ? adoracja Najświętszego Sakramentu dziękczynno-błagalna o nowe powołania kapłańskie i zakonne ? od godziny 15.00 w okrągłej kaplicy
? I piątek ?dodatkowa Msza św. dla dzieci o 16.30. Spowiedź od godziny 16.00.Wieczorem Spowiedź pół godziny przed Mszą św. Nabożeństwo wynagradzające o godzinie 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
? I sobota ? różaniec o godzinie 17.30, Msza św. z Nieszporami o godzinie 18.00 i nabożeństwo I sobotnie zakończone procesją z figurą Matki Bożej.

3. Pielgrzymka do Wąwolnicy na uroczystości odpustowe wyruszy z naszej parafii w przyszła sobotę. Rozpocznie się Mszą św. o godzinie 6.30. Po Mszy św. pielgrzymi wyruszą do Wąwolnicy. Jest możliwość oddania większych bagaży na samochód.

4. Za tydzień na Mszy św. o godzinie 11.30 poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych.

5. Pierwsza po wakacjach próba scholii w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 w sali nr 2. Zachęcamy chętne dzieci do uczestnictwa w scholii i próbie.

6. Msza św. dla dzieci przedszkolnych będzie sprawowana począwszy od niedzieli 13 września o godz. 11.30 w starym kościele.

7. Dziękujemy za wszelkie dobro z jakim się spotykamy z Waszej strony. Dzieciom i młodzieży rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy darów Ducha Świętego w poznawaniu wiedzy i kształtowaniu swego charakteru a wszystkim wytrwałości w czynieniu dobra wspartej Bożym Błogosławieństwem.

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem

1. akt zgonu

2. jeśli zmarły jest z innej parafii rodzina (znajomi) powinna przynieść od księdza proboszcza pisemną zgodę i informację o zmarłym, który ma prawo do pogrzebu chrześcijańskiego

3. należy potwierdzić termin (dzień i godzinę) z administratorem cmentarza.

Pogrzeb chrześcijański – obowiązujące normy postępowania

Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz). Bierze się również pod uwagę – dla rodziny ma to szczególne znaczenie – jakie są zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i pobożność ludowa2.
Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:
– pozdrowienie wspólnoty – obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy “tego świata” i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego3;
– liturgia słowa – wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego4;
– ofiara eucharystyczna – przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który “zasnął w Panu”, przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim5;
– pożegnanie zmarłego – żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu6 i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że “oddaje się go ziemi”.
a. Prawo do pogrzebu
Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa7. Kanon określa, że pogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata. Prawo to oczywiście rodzi automatycznie obowiązek Kościoła celebrowania tego obrzędu. Jak to jeszcze dostrzeżemy w dalszych rozważaniach, prawo to może zostać w pewnych konkretnych przypadkach ograniczone. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych8.
Prawo do pogrzebu kościelnego na pierwszym miejscu przysługuje wszystkim wiernym zmarłym. Prawodawca kościelny rozpatruje również innego rodzaju przypadki:
– Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.
– Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.
– Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba, że się ustali, iż mieli przeciwną wolę9.
Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej10.
b. Miejsce nabożeństwa pogrzebowego
Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym11.
Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza12.
Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba, że prawo partykularne wyznacza inny kościół13.
Nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba, że wybrał on inny kościół14.
Nabożeństwo pogrzebowe za zakonników lub członków stowarzyszenia życia apostolskiego ma być z reguły odprawione we własnym kościele lub kaplicy. Jeśli instytut lub stowarzyszenie są kleryckie, odprawia je przełożony, w pozostałych wypadkach kapelan15.
c. Miejsce pochowania zmarłego
Podobnie jak w przypadku nabożeństwa pogrzebowego, również odnośnie miejsca pochówku, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania, chyba, że prawo partykularne postanawia inaczej16. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba, że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego17.
Po pogrzebie należy sporządzić akt w księdze zmarłych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego18.

d. Ewentualne wyróżnienia towarzyszące ceremonii pogrzebu
Prócz wyróżnień, których źródłem może być urząd liturgiczny lub święcenia, oraz poza honorami należnymi władzom świeckim stosownie do przepisów liturgicznych, w obrzędach pogrzebowych nie należy okazywać szczególnych względów prywatnym osobom lub stanowiskom ani w ceremoniach, ani w zewnętrznej okazałości19.
e. Odmowa pogrzebu kościelnego
Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
– notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy20;
– osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
– inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych21.
Pierwsza grupa ludzi nie budzi raczej wątpliwości. Ci, którzy porzucili wiarę chrześcijańską, dopuścili się herezji lub schizmy, postawili siebie poza Kościołem i dlatego nie mają prawa do pogrzebu kościelnego. W naszych polskich warunkach czasami zdarzają się odejścia katolików do innych wyznań, lub jeszcze częściej do różnego rodzaju sekt, np. do Świadków Jehowy. Wówczas osoby takie pozbawiają siebie prawa do pogrzebu kościelnego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że jakiś ochrzczony notorycznie nie uczestniczy w sakramentach Kościoła (Spowiedź św., Eucharystia…). Notoryczne jednak nie praktykowanie nie jest dowodem na apostazję. Duszpasterz powinien przy nadarzającej się okazji upewnić się, że człowiek ten nie chce mieć nic wspólnego z wiarą i Kościołem, np. w czasie odwiedzin kolędowych. Powinien również odnotować fakt ten w kartotece parafialnej, albo jeszcze lepiej sporządzić dokument pisany stwierdzajacy stan faktyczny z podpisem zainteresowanej osoby. Bez takiego upewnienia się, duszpasterz nie ma prawa odmawiać pogrzebu, argumentując, że osoba ta nie praktykowała. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Kościół czasami pozwala również na pogrzeb kościelny osoby z innego wyznania chrześcijańskiego. Duszpasterz może jednak w inny sposób zaznaczyć dezaprobatę Kościoła wobec tego rodzaju postępowania, np. poprzez mniej okazałą ceremonię pogrzebową, czy przez odpowiednią homilię.
Drugą grupę stanowią ci, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej, a więc np. dla zamanifestowania swojej niewiary w zmartwychwstanie, życie wieczne itp., właściwie wykluczyli siebie z grona członków Ludu Bożego i dlatego nie przysługuje im prawo do pogrzebu.
Wiele trudności w ocenie mogą przysporzyć przypadki osób określone ogólnie jako “jawni grzesznicy”. Mówiąc o tej grupie osób, należy mieć na uwadze przede wszystkim tych, którzy jawnie i publicznie żyli w związkach niesakramentalnych, w konkubinacie itp.
W przypadku konkubinatu, gdy nie istniała żadna przeszkoda do zawarcia małżeństwa, sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Zainteresowane osoby wykazują najczęściej złą wolę, nie chcąc zawrzeć prawdziwego małżeństwa. Duszpasterz posiada, więc prawo do odmowy pogrzebu lub odprawienia w sposób mniej uroczysty samej ceremonii.
W przypadku innego rodzaju związków niesakramentalnych sprawa się komplikuje. Zmarły, który pomimo tego, że trwał w takim związku, utrzymywał jednak kontakt z Kościołem, modlił się, a nawet miał szczerą wolę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – znajduje się, więc w innej sytuacji. Ostatecznie decyzja należy tutaj do proboszcza, który przecież najlepiej zna miejscową sytuację. W przypadku ślubów cywilnych, jeśli osoby takie nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego z powodu przeszkody poprzedniego węzła, nie powinno to być jedynym motywem odmowy pogrzebu kościelnego. Powinny na to złożyć się jeszcze inne, dodatkowe elementy, np. notoryczne niepraktykowanie, nieprzyjmowanie kolędy, nieuczęszczanie dzieci na lekcje religii.
Kanon 1184 § 1 podkreśla bardzo ważny element – odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy ktoś przed śmiercią wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenie. Do oznak pokuty można zaliczyć jednak również: prośbę o kapłana, nawet gdyby nie zdążył przybyć, ucałowanie krzyża, wzbudzenie aktu żalu, uczynienie znaku krzyża itp. O oznakach pokuty może zaświadczyć nawet jedna wiarygodna osoba22. Dlatego duszpasterz przed odmową pogrzebu powinien upewnić się, czy czasami nie było jakichkolwiek oznak pokuty.
Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować23.
Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia Mszy świętej pogrzebowej24. Nie oznacza to jednak, że nie wolno odprawiać za tego zmarłego jakiejkolwiek Mszy św. Wolno, a nawet należy odprawiać Msze św. w intencji tego zmarłego, ale nie może to być Msza św. pogrzebowa.
Należy również pamiętać, że odmowa pogrzebu kościelnego nie może wiązać się z odmową miejsca na cmentarzu parafialnym, chyba, że w danej miejscowości znajduje się inny cmentarz, np. komunalny. Każdy człowiek ma prawo do pogrzebu, chociażby nie odbywał się on według ceremonii kościelnej i w obecności kapłana. Tak więc, zarządca cmentarza wyznaniowego nie może zabronić pogrzebu na tym cmentarzu według innych rytów religijnych, czy świeckich. Nie może być jednak zmuszany do sprawowania pogrzebu kościelnego osoby, która powinna być go pozbawiona.
f. Pogrzeb samobójców
Kwestia pogrzebu samobójców nie jest w sposób bezpośredni podejmowana w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego. W związku z tym odwołujemy się do Instrukcji liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 roku. Instrukcja ta w numerze 13 stwierdza: Według powszechnego zdania psychiatrów samobójcy nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się im pogrzebu katolickiego, jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła. Uczestnikom takiego pogrzebu należy wyjaśnić sytuację.
Zacytowany przepis odnosi się do tych, którzy zanim odebrali sobie życie należeli do grona ludzi, których moglibyśmy określić jako praktykujący katolicy. Fakt targnięcia się na własne życie odbieramy jako skutek jakiegoś stanu patologicznego i w związku z tym nie tylko nie odmawiamy im katolickiego pogrzebu, lecz także nie czynimy żadnych różnic w celebracji samej ceremonii. Oczywiście korzystamy z okazji czy to podczas homilii czy w innym stosownym czasie, by uświadomić wiernym, ze fakt odebrania sobie życia przez osobę, której pogrzeb ma miejsce, był podyktowany brakiem pełnej świadomości czy stanem chorobowym o podłożu psychiatrycznym.
W swej dalszej części Instrukcja poucza, że: Samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał zgorszenie, należy traktować jako jawno grzesznika.
W takiej sytuacji już możemy mówić o ewentualnej odmowie pogrzebu katolickiego lub przynajmniej ograniczeniu uroczystego celebrowania samej ceremonii. Czynimy to jednak nie z tego powodu, że dana osoba popełniła samobójstwo, ale dlatego, że jej życie było przeciwne duchowi chrześcijańskiemu i do samej śmierci trwała w oddaleniu od Boga i Kościoła manifestują to również przez fakt zadania sobie śmierci. Tak więc w przypadku samobójców powinny dodatkowo weryfikować się elementy omawiane już w kan. 1184 § 1. Odprawienie bowiem takiej osobie pogrzebu identycznego jak każdemu innemu katolikowi żyjącemu w duchu religijnym byłoby zgorszeniem dla wspólnoty miejscowego Kościoła. Czasami zgorszenie dawane za życia przez samobójcę polega na alkoholizmie, a przez to również na braku praktyk religijnych. W związku z tym jednak, że zarówno samobójstwo, będące efektem jakiegoś zaburzenia psychicznego, jak i alkoholizm, który jest chorobą, nie powinny być jedynym motywem odmowy pogrzebu.

1. KKK 1684.
2. KKK 1686.
3. Por. KKK 1687.
4. Por. KKK 1688.
5. Por. KKK 1689.
6. Por. KKK 1690.
7. Kan. 1176 § 1.
8. Kan. 1176 § 2.
9. Kan. 1183 § 1-3.
10. Por. kan. 1176 § 3.
11. Kan. 1177 § 1; por. także kan. 102: § 1. Zamieszkanie stałe nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.
§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.
§ 3. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym; na terenie diecezji – chociażby nie w parafii – diecezjalnym.
12. Kan. 1177 § 2.
13. Kan. 1177 § 3.
14. Kan. 1178.
15. Kan. 1179.
16. Por. kan. 1180 § 2.
17. Por. kan. 1180 § 1.
18. Kan. 1182.
19. Por. Obrzędy pogrzebu. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne nr. 20.
20. Por. kan. 751: Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.
21. Por. kan. 1184 § 1.
22. Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., (pr. zb.), t. 3, Lublin 1986, s. 367.
23. Kan. 1184 § 2.
24. Kan. 1185.

Skupienia przedślubne w Lublnie w 2016 r.

                                                           SKUPIENIA PRZEDŚLUBNE W LUBLINIE w roku 2017

I Niedziela miesiąca

* św. Wojciecha BM, godz. 15.00
ul. Podwale 15

II Niedziela miesiąca

* Matki Bożej Wspomożenia Wiernych,
godz. 15.00, ul. Kalinowszczyzna 3

* Matki Bożej Rózańcowej (ul. Bursztynowa 20) , godz. 15.30  (tel. 81 527 10 57)


III Niedziela miesiąca

* św. Jadwigi Królowej, godz. 15.00
ul. Koncertowa 15

IV Niedziela miesiąca

* św. Jana Pawła II, godz. 15.00
ul. Biskupa Fulmana 9