Historia Zakonu

 • HF 7 Bracia Mniejsi w Polsce

  Z przeglądu powyższego wynika, że najwięcej klasztorów franciszkańskich powstało na Śląsku. Fundowane one były początkowo przez Piastów. Klasztory w innych ...
  czytaj dalej
 • HF 1 Historiografia Franciszkańska

  Już za życia św. Franciszka w szeregach Braci Mniejszych pojawiają się kapłani, nieraz znacznie wykształceni /doktorzy teologii czy prawa/, którzy ...
  czytaj dalej
 • HF 2 Epoka św. Franciszka 1

  Świat średniowiecza ograniczał się do Europy: Azja była kontynentem nieznanym, podobnie Afryka. Wiedziano o ich istnieniu, ale zbadanie ich było ...
  czytaj dalej
 • HF 2 Epoka św. Franciszka 2

  Centrum zycia religijnego kościół katedralny. Tu biskup głosił Słowo boże i sprawował sakramenty, zwłaszcza chrzest, pokutę i Eucharystię. Praktyka taka ...
  czytaj dalej
 • HF 2 Epoka św. Franciszka 3

  Jeżeli dodamy do tego fakt, że nieuctwo lub niemoralne życie tego czy innego duchownego utożsamiano z duchowieństwem w ogólności, a ...
  czytaj dalej
 • HF 2 Epoka św. Franciszka 4

  Zakon franciszkański w początkowym okresie swych dziejów wykazywał niewątpliwie wiele podobieństw do ruchów ubóstwa ewangelicznego. Franciszkowe umiłowanie ubóstwa wyrastało przecież ...
  czytaj dalej