Informacje o Kancelarii

Kancelaria Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu
Kanclerz kancelarii: br. Henryk Piłat OFMCap

Kancelaria czynna jest:
Od poniedziałku do soboty: 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00

W lipcu i sierpniu kancelaria czynna tylko po południu 17.00- 19.00.

email: kancelariapoczekajka@poczekajka.pl

W związku z wejściem nowych przepisów RODO z dniem 25 maja 2018 r. wszystkie dokumenty wydawane są na podstawie dowodu tożsamości osoby, dla której wystawiany jest dokument

Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).

Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dziecka:

Sobota: 17:00 (w sali okrągłej) –  w miesiacach lipiec – wrzesień w soboty przed I i III Neidzielą miesiąca

Katecheza przygotowująca do zawarcia sakramentu małżeństwa:
Sobota: 19:00 (w sali okrągłej)

Poradnia rodzinna dla osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii:
Środa: 17:00 – 19:00 (w sali okrągłej)