Chrzest
aktualia

Przekaż

1%

na Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

 Nr KRS 0000312130

Adres Parafii
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca Maryi
i św. Franciszka z Asyżu

Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 444 63 01
fax. 81 442 02 22
e-mail: parafiapoczekajka@poczekajka.pl

Bank PEKAO SA
IV Oddział w Lublinie

Konto Parafii PLN:

47 1240 2500 1111 0010 1318 0734

Konto Parafii USD:

82 1240 2500 1787 0010 3019 9098

 Konto Parafii EURO:

78 1240 2500 1978 0010 3166 6445

Adres Klasztoru
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 525 25 58
fax. 81 442 02 22
 
Bank PEKAO SA
IV Oddział Lublin

Konto klasztoru:

31 1240 2500 1111 0000 3764 3292

 

Chrzest

PRAWO KANONICZNE O CHRZCIE ŚWIĘTYM

PRAWO KANONICZNE O CHRZCIE ŚWIĘTYM
Wstęp
Pisząc na temat chrztu św., jak również z czasem o innych sakramentach, pragnę przybliżyć zainteresowanym wymogi jakie prawo Kościoła stawia przed tymi, którzy mają zamiar korzystać z dóbr sakramentalnych. W związku z tym, źródłem do niniejszego artykułu jest przede wszystkim obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego i aktualne dokumenty wydawane przez Episkopat Polski.

Czytaj więcej...

 

Czym i jak należy udzielać chrztu?

Czym i jak należy udzielać chrztu?
Sakrament chrztu św. jest początkiem chrześcijańskiej drogi życia i włączeniem do wspólnoty Kościoła, zgodnie ze słowami Jezusa: jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3,5).
Do chrztu niezbędna jest więc woda. Przepis prawa kanonicznego dodaje, że poza wypadkiem konieczności, należy używać wody święconej (por. kan. 853 KPK).

Czytaj więcej...

 

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców

2. akt urodzenia dziecka

3. dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych

4. jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

Czytaj więcej...

 
Zamknij

Na stronie używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz tworzenia statystyk. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.