Historia Zakonu
aktualia

Przekaż

1%

na Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

 Nr KRS 0000312130

Adres Parafii
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca Maryi
i św. Franciszka z Asyżu

Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 444 63 01
fax. 81 442 02 22
e-mail: parafiapoczekajka@poczekajka.pl

Bank PEKAO SA
IV Oddział w Lublinie

Konto Parafii PLN:

47 1240 2500 1111 0010 1318 0734

Konto Parafii USD:

82 1240 2500 1787 0010 3019 9098

 Konto Parafii EURO:

78 1240 2500 1978 0010 3166 6445

Adres Klasztoru
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 525 25 58
fax. 81 442 02 22
 
Bank PEKAO SA
IV Oddział Lublin

Konto klasztoru:

31 1240 2500 1111 0000 3764 3292

 

Historia Zakonu

HF 1 Historiografia Franciszkańska

O. Roland Prejs OFMCap
ZARYS HISTORII ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH
(Od powstania zakonu do podziału na konwentualnych i obserwantów)

I. ZARYS HISTORIOGRAFII FRANCISZKAŃSKIEJ.
1. Najstarsze źródła franciszkańskie.
Święty Franciszek, pragnąc, aby jego bracia byli rzeczywiście mniejszymi, zakazał w Regule zdobywania wykształcenia przez braci, którzy go nie mają /Rozdz. 10/, a w Testamencie zabronił starań u Stolicy Apostolskiej o bulle nadające przywileje. W praktyce oznaczałoby to zakaz powstawania i gromadzenia jakichkolwiek dokumentów i źródeł o znaczeniu historycznym, którymi szczególnie w epoce średniowiecza były właśnie bulle papieskie oraz pisma autorstwa samych zakonników. Stało się jednak inaczej.

Czytaj więcej...

 

HF 2 Epoka św. Franciszka 1

II. EPOKA ŚW. FRANCISZKA
1. Tło polityczno - społeczne
Życie św. Franciszka przypada na czasy, które w historiografii określa się umownie terminem "złoty okres średniowiecza". Faktycznie jest to czas najpełniejszego rozwoju kultury, obyczajowości, nauki (zwłaszcza filozofii i teologii) oraz stosunków politycznych, wreszcie religijności ? w formach ukształtowanych w sredniowieczu.

Czytaj więcej...

 

HF 2 Epoka św. Franciszka 2

2. Sytuacja religijna i kulturalno-oświatowa
Średniowiecze było epoka religijną, choć była to religijność na wskroś różna od naszej, lubująca się w procesjach, pielgrzymkach, licznych nabożeństwach, odbywanych jednak bez tej wystawności i przepychu, z jakimi spotykamy się w okresie baroku. W średniowieczu szczególnie wierzono w pośrednictwo świętych, w moc sakramentaliów, w rolę modlitwy wstawienniczej, zanoszonej za ofiarodawcę przez zakonników /zakonnice/, w potrzebę zewnętrznych umartwień cielesnych.

Czytaj więcej...

 

HF 2 Epoka św. Franciszka 3

3. Średniowieczne ruchy ewangelicznego ubóstwa
Średniowieczne zafascynowanie Ewangelią, obok niewątpliwego sukcesu, jakim było ożywienie życia religijnego, niosło też ze sobą niebezpieczeństwo zejścia na granicę. Z jednej bowiem strony Ewangelia ukazywała cały swój radykalizm, co nieuchronnie musiało prowadzić do konfrontacji ze stylem życia duchownych, przynajmniej niektórych. Z drugiej strony dostatki w formacji duchowieństwa sprawiały, że nie było nauczycieli, gotowych wyjaśnić, jak wymagania Ewangelii stosować w życiu, lub przynajmniej nauczyciele tacy nie byli łatwo osiągalni.

Czytaj więcej...

 

<< Start< Poprzednia1234Następna >Zakończenie >>

Zamknij

Na stronie używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz tworzenia statystyk. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.