Pisma św. Franciszka
aktualia

Przekaż

1%

na Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

 Nr KRS 0000312130

Adres Parafii
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca Maryi
i św. Franciszka z Asyżu

Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 444 63 01
fax. 81 442 02 22
e-mail: parafiapoczekajka@poczekajka.pl

Bank PEKAO SA
IV Oddział w Lublinie

Konto Parafii PLN:

47 1240 2500 1111 0010 1318 0734

Konto Parafii USD:

82 1240 2500 1787 0010 3019 9098

 Konto Parafii EURO:

78 1240 2500 1978 0010 3166 6445

Adres Klasztoru
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Al. Kraśnicka 76
20-718 Lublin

lub  81 525 25 58
fax. 81 442 02 22
 
Bank PEKAO SA
IV Oddział Lublin

Konto klasztoru:

31 1240 2500 1111 0000 3764 3292

 

Pisma św. Franciszka

Napomnienia św. Franciszka z Asyżu

Napomnienia (Nap)
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca naszego świętego Franciszka do wszystkich braci.
[l. Ciało Pańskie]
1 Pan Jezus powiedział swoim uczniom; Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 2 Jeśli znalibyście Mnie, znalibyście z pewnością i mojego Ojca; i odtąd Go znacie i zobaczyliście Go. 3 Mówi do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 4 Mówi mu Jezus: Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście Mnie? Filipie, kto widzi Mnie, widzi i Ojca (J 14,6-9) mego.

Czytaj więcej...

 

Modlitwy św. Franciszka

Modlitwy
Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy (PBłM)
1 Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo;
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
2 i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem Twoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
3 w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
4 Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
5 Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
6 I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

Czytaj więcej...

 

Listy św. Franciszka

Listy
List do wiernych (1LW) [redakcja pierwsza]

(Zachęta dla braci i sióstr pokutujących)
W imię Pana!
[Rozdział 1] O tych, którzy czynić pokutę
1 Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy (por. Mk 12,30) i miłują bliźnich swoich jak siebie samych (por. Mt 22,39),
2 a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami,
3 i przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
4 i czynią godne owoce pokuty:

Czytaj więcej...

 

Reguła niezatwierdzona

Reguła niezatwierdzona

Rozpoczyna się pierwsza reguła, którą napisał św. Franciszek .

[Prolog]

1 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

2 Oto jest sposób życia według Ewangelii Jezusa Chrystusa, o którego uznanie i zatwierdzenie prosił papieża brat Franciszek. I ten [papież] uznał go i zatwierdził dla niego i jego braci obecnych i przyszłych.

3 Brat Franciszek i każdy, kto będzie zwierzchnikiem tego zakonu, ma przyrzec posłuszeństwo i szacunek papieżowi Innocentemu i jego następcom. 4 I wszyscy inni bracia mają obowiązek posłuszeństwa bratu Franciszkowi i jego następcom.

Czytaj więcej...

 

<< Start< Poprzednia123Następna >Zakończenie >>

Zamknij

Na stronie używamy plików cookie w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz tworzenia statystyk. Jeśli się nie zgadzasz na cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.