Nabożeństwo Stacja Fatima w kościele  na Poczekajce w nocy z 12 na 13 maja 2017 roku obejmuje konferencję na temat orędzia fatimskiego, film obrazujący najważniejsze wydarzenia z historii i objawień oraz procesję maryjną do sześciu stacji nawiązujących do sześciu spotkań Łucji, Franciszka i Hiacynty z Maryją w Fatimie. Przytaczane opisy zjawień Matki Bożej opisane piórem Siostry Łucji będą ilustrowane przypomnieniem wydarzeń historycznych, które potwierdzają skuteczność modlitwy różańcowej. Znaki towarzyszące każdej stacji będą pomagały wejść w ducha spotkań z Maryją i uczyć głębszego rozumienia chrztu świętego.

Centralnym punktem spotkania będzie Msza święta o północy, podczas której zostanie odnowione ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Długie uwielbienie i dziękczynienie, zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia odprawioną o godzinie trzeciej nad ranem, będzie okazją do autentycznego przeżycia pokuty i ofiarowania swego trudu czuwania w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata. 

 

STACJA FATIMA

CZUWANIE W LUBLINIE NA POCZEKAJCE: 12/13 MAJA 2017

PRZYSTANEK DZIECI

17.30 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Fatimska Msza święta z udziałem dzieci

18.50 – Dziecięca procesja z Aniołem

PRZYSTANEK MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

19.30 – Powitanie i wprowadzenie do czuwania

19.45 – Konferencja maryjna – wprowadzenie do tajemnicy fatimskiej

20.35 – Film z Fatimy

21.00 – Maryjny apel fatimski

21.30 – Sześć stacji maryjnych nawiązujących do sześciu zjawień Maryi w Fatimie

Stacja I – miejsce: Figura Matki Bożej przy ścieżce

– temat: Zjawienie 13 maja – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Ocalenie św. Jana Pawła II na Placu świętego Piotra 1981

– znak: Zapalenie świec – Dziesiątek Różańca

Stacja II – miejsce: Figura O. Pio

– temat: Zjawienie 13 czerwca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Uzdrowienie Ojca Pio przez Matkę Bożą Fatimską 1959

– znak: Namaszczenie olejkiem różanym – Dziesiątek Różańca

Stacja III – miejsce: Kamień węgielny z bazyliki św. Franciszka

– temat: Zjawienie 13 lipca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Wyzwolenie Austrii 1955

– znak: Modlitwa o uwolnienie – Dziesiątek Różańca

Stacja IV – miejsce: Krzyż misyjny

– temat: Zjawienie 19 sierpnia – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Pokojowy przewrót na Filipinach 1986

– znak: Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary – Dziesiątek Różańca

Stacja V – miejsce: Figura św. Józefa

– temat: Zjawienie 13 września – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Ofiarowanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984

– znak: 12 gwiazd z korony Maryi i deklaracja pokutnego daru serca– Dziesiątek Różańca

Stacja VI – miejsce: Ołtarz główny w kościele

– temat: Zjawienie 13 października – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji

– historia: Nawiedzenie Poczekajki przez Maryję w znaku fatimskim 1996

– znak: Pokropienie wodą święconą – Dziesiątek Różańca

24.00 – Msza święta z aktem ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi

01.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa

03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie czuwania.