`16 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Derdziuk                                                  1.  O. Waldemar Grubka

8.30      O. Paweł Kaczorek                                                      1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Andrzej Kiejza    

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                    1. O. Paweł Kaczorek              2. O  Andrzej Cebula               

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Andrzej Kiejza               2. O. Waldemar Grubka       

13.00    O. Waldemar Grubka                                                  1. O. Andrzej Derdziuk         2. O. Adam Dobrodziej      

18.00    O. Andrzej Kiejza                                                          1. O. Andrzej Derdziuk          2. O.  Adam Dobrodziej        

19.30  O. Adam Dobrodziej                                                       1. O. Paweł Kaczorek            2. O. Andrzej Cebula            

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

14 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir Kryński                                                     1.  O. Andrzej Kiejza

8.30      O. Andrzej Kiejza                                                         1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Paweł Kaczorek   

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                     1. O. Andrzej Cebula               2. O Jarosław Banasiuk              

11.30    O. Jarosław Banasiuk                                                   1. O. Radomir Kryński            2. O. Tomasz Mączewski       

13.00    O. Andrzej Cebula                                                         1. O. Paweł Kaczorek             2. O. Adam Dobrodziej      

18.00    O. Adam Dobrodziej                                                      1. O. Andrzej Derdziuk          2. O.  Jarosław Banasiuk       

19.30  O. Paweł Kaczorek                                                            1. O. Adam Dobrodziej         2. O. Radomir Kryński           

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

13 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Adam Dobrodziej                                                   1.  O. Przemysław Kryspin

8.30      O. Radomir Kryński                                                    1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Waldemar Grubka  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                     1. O. Tomasz Mączewski         2. O Jarosław Banasiuk              

11.30    O. Henryk Krajewski (jubileusz 60 lecia kapłaństwa)   1. O. Paweł Kaczorek       2. O. Przemysław Kryspin      

13.00    O. Waldemar Grubka                                                   1. O. Tomasz Mączewski       2. O. Adam Dobrodziej      

18.00    O. Andrzej Kiejza                                                           1. O. Andrzej Derdziuk          2. O.  Radomir Kryński      

19.30  O. Tomasz Mączewski                                                    1. O. Andrzej Kiejza               2. O. Waldemar Grubka          

 

Homilia – celebrans lub O. Maciej   Zinikiewicz  OFM Cap. z Krakowa – Dyrektor „Głosu O. Pio”.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1.  O. Waldemar Grubka  

8.30      O. Radomir Kryński                                                  1.  O. Andrzej Kiejza            2. O. Leopold Marek

10.00   O. Andrzej Kiejza                                                       1. O. Radomir Kryński         2. O Andrzej Cebula             

11.30    O. Szczepan Dzyr                                                       1. O. Jarosław Banasiuk      2. O. Waldemar Grubka     

11.30 (St. Kościół) O. Andrzej Cebula                                 1. O. Leopold Marek

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Radomir Kryński        2. O. Szczepan Dzyr     

16.00    Paweł Kaczorek                                                         1. O. Andrzej Kiejza          2. O.  Andrzej Cebula     

18.00  O. Przemysław Kryspin                                            1. O. Szczepan Dzyr           2. O. Paweł Kaczorek          3. O. Jarosław Banasiuk     

 

Homilia – Ks. Piotr Nowak – proboszcz z parafii pw. Przemienienia Pańskiego.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

11 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1.  O. Przemysław Dzyr  

8.30      O. Radomir Kryński                                                  1.  O. Andrzej Cebula         2. O. Waldemar Grubka      

10.00   O. Andrzej Kiejza                                                       1. O. Radomir Kryński        2. O Tomasz Mączewski                 

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Jarosław Kubera        2. O. Marek Pasiut            3 . O. Solan Dąbrowski    

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Jarosław Banasiuk  

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Radomir Kryński

16.00    O. Szczepan Dzyr                                                        1. O. Marek Pasiut             2. O.  Tomasz Mantyk    

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                       1. O. Szczepan Dzyr            2. O. Jarosław  Banasiuk       3 . O. Przemysław Kryspin     

 

Homilia – celebrans.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

10 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Marek Pasiut                                                        1.  O. Szczepan Dzyr

8.30      O. Andrzej Kiejza                                                     1.  O. Andrzej Derdziuk       2. O. Waldemar Grubka      

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Tomasz Mantyk           2. O Andrzej Kiejza                

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Solan Dąbrowski    

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Radomir Kryński

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Marek Pasiut    

16.00    Przemysław Kryspin                                                  1. O. Tomasz Mączewski    2. O.  Tomasz Mantyk    

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                       1. O. Szczepan Dzyr           2. O. Andrzej Cebula          3. O. Andrzej Kiejza    

Homilia – celebrans.

 *Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

9 niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Marek Pasiut                                                        1.  O. Adam Dobrodziej    

8.30      O. Adam Dobrodziej                                                 1.  O. Marek Pasiut             2. O. Andrzej Derdziuk     

10.00   O. Przemysław Kryspin                                             1. O. Paweł Kaczorek           2. O Andrzej Kiejza                3. O. Waldemar Grubka  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Radomir Kryński        2. O. Szczepan Dzyr                  3. O. Tomasz Mantyk   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Przemysław Kryspin   

16.00    Paweł Kaczorek                                                           1. O. Szczepan Dzyr            2. O.  Tomasz Mantyk    

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                      1. O. Andrzej Cebula           2. O. Radomir Kryński            3. O. Tomasz Mączewski   

 

Homilia – celebrans. 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Trójcy Świętej

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Przemysław Kryspin                                           1.  O. Paweł Kaczorek   

8.30     O. Andrzej Kiejza                                                       1.  O. Andrzej Derdziuk        2. O. Waldemar Grubka     

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                 1. O. Radomir Kryński          2. O Andrzej Kiejza                3. Magnus Kula

11.30    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Paweł Kaczorek            2. O. Szczepan Dzyr                3. O. Tomasz Mantyk   

11.30 (St. Kościół) O. Magnus Sola                                      1. O. Jarosław Kubera   

13.00    O. Jarosław Kubera                                                  1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Przemysław Kryspin   

16.00    O. Radomir Kryński                                                  1. O. Andrzej Cebula           2. O.  Jarosław Kubera   

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Andrzej Derdziuk        2. O. Szczepan Dzyr                3. O. Leopold Marek  

 

Homilia – celebrans. 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   *

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1.  O. Waldemar Grubka     2. O. Adam Dobrodziej   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Kubera          2. O. Tomasz Mantyk      

10.00   O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Jarosław Banasiuk       2. O Solan Dąbrowski     3.  O. Marek Pasiut  

11.15    O. Waldemar Grubka                                            1. O. Przemysław Kryspin    2. O. Radomir Kryński    3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Cebula   

13.00    bp Antoni Dydycz (świecenia kapłańskie)           1. O. Paweł kaczorek          2. O. Tomasz Mączewski  

16.00    O. Marek Pasiut                                                           1. O. Krzysztof Groszyk      2. O. Andrzej Cebula  

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Marek Pasiut             2. O. Szczepan Dzyr           3. O. Leopold Marek

  

Homilia – celebrans.

  Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Cebula                                                     1.  O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Solan Dąbrowski                                                  1.  O. Jarosław Kubera        2. O. Tomasz Mączewski      

10.00   O. Jarosław Kubera                                                   1. O. Andrzej Cebula            2. O Paweł Kaczorek

11.30    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej        2. O. Radomir Kryński          3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Derdziuk  

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Radomir Kryński                                                 1. O. Krzysztof Groszyk        2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Radomir Kryński           2. O. Przemysław Kryspin   3. O. Leopold Marek

 

Homilia – O. Solan Dąbrowski. Zbiorka do puszek na potrzeby Uczelni KUL

 *Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie