XXIV Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                           1.  o. Andrzej C    

8.30      o. Bogusław                                          1. O. Andrzej D.                      2. o. Radomir   

10.00    o. Andrzej D.                                        1.  o. Mirosław                           2. o. Piotr

11.30   o. Andrzej C.                                          1 . o. Radomir                           2. o. Paweł  

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Andrzej D.                        2.  o. Bogusław                  

16.00    o. Piotr                                                   1. o. Mirosław                           2. o. Paweł

18.00    o. Artur                                                 1. o. Bogusław                          2. o. Piotr  

 

Homilia –  o. Krzysztof Przybylski, sekretarz misyjny

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXIII Niedziela Zwykła

 7.00     o. Franciszek                                           1.  o. Piotr 

8.30      o. Adam                                            1. o. Andrzej C.                    2. o. Paweł 

10.00    o. Jarosław                                      1.  o. Radomir                       2. o. Adam  

11.30   o. Andrzej C.                                      1 . o. Piotr                            2. o. Franciszek

13.00    o. Paweł                                           1. o. Adam                             2.  o. Andrzej C.                

16.00    o. Piotr                                            1. o. Bogusław                       2. o. Paweł

18.00    o. Bogusław                                    1. o. Jarosław                       2. o. Franciszek                        3. o. Radomir

XXII Niedziela Zwykła

 7.00     o. Radomir                                           1.  o. Franciszek    

8.30      o. Jarosław                                            1. o. Mirosław                    2. o. Dariusz B.  

10.00    o. Franciszek                                      1.  o. Jarosław                       2. O. Bogusław  

11.30   o. Andrzej C.                                         1 . o. Adam                            2. o. Radomir

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Paweł                            2.  o. Andrzej C.                

16.00    o. Dariusz                                              1. o. Piotr                            2. o. Franciszek

18.00    o. Adam                                                1. o. Mirosław                     2. o. Jarosław

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XXI Niedziela Zwykła

7.00     o. Jarosław                                          1.  o. Andrzej D.   

8.30      o. Bogusław                                        1. o. Andrzej C.                   2. o. Adam  

10.00    o. Andrzej D.                                     1.  o. Paweł                           2. o. Jaroslaw

11.30   o. Andrzej C.                                       1 . o. Franciszek                    2. o. Mirosław

13.00    o. Mirosław                                         1. o. Andrzej C.                    2.  o. Bogusław                  

18.00    o. Franciszek                                      1. o. Jarosław                       2. o. Adam

19.30    o. Paweł                                               1. o. Mirosław                      2. o. Bogusław

XX Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Adam                                               1.  o. Andrzej C.   

8.30      o. Paweł                                              1. o. Mirosław                      2. o. Bogusław   

10.00    o. Mirosław                                       1.  o. Paweł                           2. o. Franciszek

11.30   o. Bogusław                                         1 . o. Adam                           2.o. Andrzej C.

13.00    o. Mirosław                                        1. o. Bogusław                    2.  o. Franciszek                      

18.00    o. Franciszek                                     1. o. Mirosław                   2. o. Adam

19.30    o. Andrzej C.                                      1. o. Paweł                           2. o. Bogusław

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                        1.  o. Mirosław   

8.30      o. Radomir                                        1. o. Paweł                          2. o. Franciszek  

10.00    o. Mirosław                                       1.  o. Radomir                     2. o. Bogusław

11.30   o. Franciszek                                      1 . o. Mirosław                      2.o. Jarosław

13.00    o. Bogusław                                       1. o. Adam                            2.  o. Paweł                      

18.00    o. Paweł                                              1. o. Bogusław                      2. o. Jarosław       

19.30    o. Radomir                                         1. o. Adam                            2. o. Franciszek

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XIX Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                            1.  o. Mirosław   

8.30      o. Jarosław                                            1. o. Radomir                          2. o. Bogusław  

10.00    o. Bogusław                                          1.  o. Jarosław                         2. o. Paweł

11.30   o. Andrzej C.                                          1 . o. Franciszek                     2.o. Radomir

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Andrzej C.                       2.  o. Bogusław                     

18.00    o. Franciszek                                        1. o. Adam                               2. o. Paweł       

19.30    o. Paweł                                                 1. o. Jarosław                           2. o. Mirosław  

 

Homilia –  celebrans   

XVIII Niedziela Zwykła

 

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                            1.  o. Mirosław   

8.30      o. Adam D.                                            1. o. Bogusław                    2. o. Radomir

10.00    o. Bogusław                                          1.  o. Artur                             2. o. Adam

11.30   o. Artur                                                   1 . o. Mirosław                      2.o. Franciszek

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Radomir                       2.  o. Bogusław                     

18.00    o. Radomir                                          1. o.   Artur                           2. o. Franciszek      

19.30    o. Franciszek                                        1. o. Bogusław                      2. o. Adam

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XVIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                            1.  o. Mirosław   

8.30      o. Adam D.                                            1. o. Bogusław                    2. o. Radomir

10.00    o. Bogusław                                          1.  o. Artur                             2. o. Adam

11.30   o. Artur                                                   1 . o. Mirosław                      2.o. Franciszek

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Radomir                       2.  o. Bogusław                     

18.00    o. Radomir                                          1. o.   Artur                           2. o. Franciszek      

19.30    o. Franciszek                                        1. o. Bogusław                      2. o. Adam

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XVII Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                            1.  o. Paweł  

8.30      o. Bogusław                                          1. o. Mirosław                      2. o. Dariusz B.

10.00    o. Andrzej D.                                        1.  o. Jarosław                         2. O. Paweł

11.30   o. Franciszek                                           1 . O. Bogusław                     2. O. Adam  

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Andrzej D.                      2.  o. Franciszek                    

18.00    o. Rafał S.                                             1. o.   Adam                            2. o. Jarosław        

19.30    o. Dariusz B.                                         1. o. Franciszek                        2. o. Mirosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie