XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Paweł         

8.30      o. Radomir                                    1. o. Adam                            2. o. Mirosław                             

10.00    o. Andrzej D.                                1.  o. Piotr                              2.  o. Radomir  

11.30    o. Paweł                                        1. o. Andrzej D.                     2. o. Mirosław   

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Paweł                              2. o. Piotr         

18.00   o. Piotr                                          1. o. Andrzej D.                       2. o. Radomir        

19.30    o. Radomir                                   1. o. Adam                                  2. o. Piotr          

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XVIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Dariusz B.                        

8.30      o. Dariusz B.                                  1. o. Paweł                            2. o. Piotr                                   

10.00    o. Piotr                                          1.  o. Franciszek                    2.  o. Mirosław   

11.30    o. Franciszek                                 1. o. Jarosław                        2. o. Dariusz B.  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Franciszek                    2. o. Piotr         

18.00   o. Paweł                                        1. o. Krzysztof                         2. o. Jarosław       

19.30    o. Piotr                                          1. o. Grzegorz                          2. o. Mirosław          

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Adam         

8.30      o. Dariusz B.                                  1. o. Mirosław                         2. o. Bogusław                          

10.00    o. Jarosław                                    1.  o. Franciszek                  2.  o. Paweł   

11.30    o. Bogusław                                  1. o. Adam                             2. o. Dariusz B.  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Bogusław                     2. o. Franciszek        

18.00   o. Paweł                                        1. o. Krzysztof                         2. o. Jarosław       

19.30    o. Franciszek                                 1. o. Grzegorz                         2. o. Dariusz B.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                            1.  o. Adam         

8.30      o. Jaroslaw                                    1. o. Paweł                            2. o. Dariusz B.                        

10.00    o. Franciszek                                 1.  o. Mirosław                   2.  o. Andrzej C.  

11.30    o. Dariusz B.                                 1. o. Jaroslaw                        2. o. Paweł   

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Artur                              2. o. Franciszek        

18.00   o. Andrzej C.                                 1. o. Adam                              2. o. Jarosław       

19.30    o. Paweł                                        1. o. Franciszek                       2. o. Dariusz B.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Mirosław               

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Piotr                            2. o. Andrzej C.                    

10.00    o. Radomir                                              1.  o. Paweł                       2. o. Jarosław    

11.30    o. Piotr                                                   1. o. Adam                          2. o. Dariusz B.  

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Radomir                   2. o. Franciszek        

18.00   o. Paweł                                                  1. o. Piotr                             2. o. Jarosław       

19.30    o. Franciszek                                         1. o. Andrzej D.                       2. o. Radomir         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                1.  o. Paweł                     

8.30      o. Jarosław                                              1. o. Franciszek                   2. o. Artur                          

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Radomir                       2. o. Andrzej C.   

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Franciszek                   2. o. Jaroslaw

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                          2. o. Radomir         

18.00   o. Paweł                                                  1. o. Artur                             2. o. Jarosław       

19.30    o. Franciszek                                         1. o. Mirosław                       2. o. Andrzej C.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XIII Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                                     1.  o. Andrzej C.              

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Bogusław                    2. o. Mirosław                     

10.00    o. Radomir                                              1.  o. Adam                          2. o. Franciszek  

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Jarosław                      2. o. Radomir

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Artur                            2. o. Paweł         

16.00   o. Franciszek                                           1. o. Piotr                              2. o. Dariusz B.      

18.00    o. Bogusław                                             1. o. Mirosław                     2. o. Jarosław       3. o. Radomir       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XII Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Radomir                 

8.30      o. Paweł                                                    1. o. Andrzej C.                2. o. Piotr                    

10.00    o. Franciszek                                           1.  o. Mirosław                 2. o. Paweł

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Adam                          2. o. Artur

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Dariusz B.                 2. o. Piotr         

16.00   o. Piotr                                                      1. o. Radomir                    2. o. Andrzej C.     

18.00    o. Andrzej D.                                         1. o. Franciszek                 2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XI Niedziela Zwykła

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                                      1.  o. Radomir                 

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Paweł                       2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                              1.  o. Artur                        2. o. Mirosław

11.30    o. Andrzej C.                                           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                        2. o. Radomir               

16.00   o. Radomir                                             1. o. Adam                          2. o. Jarosław    

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Krzysztof                   2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Bożego Ciała

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Bogusław               

8.30      o. Radomir                                              1. o. Piotr                         2. o. Andrzej D.                      

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Paweł                       2. o. Franciszek  

           

13.00    o. Paweł                                                    1. o. Dariusz B.               2. o. Radomir               

16.00   o. Bogusław                                            1. o. Adam                      2. o. Mirosław   

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Jarosław                       2. o. Andrzej C.      

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie