XIV Niedziela Zwykłą

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                            1.  o. Andrzej C.

8.30      o. Jaroslaw                                            1. o. Dariusz B.                   2. o. Mirosław

10.00    o. Bogusław                                           1.  o. Franciszek                 2. O. Jarosław

11.30   o. Dariusz B.                                           1 . O. Paweł                          2. O. Bogusław

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Andrzej C.                      2.  o. Franciszek                    

18.00    o. Mirosław                                          1. o.   Radomir                     2. o. Paweł      

19.30    o. Franciszek                                        1. o. Jaroslaw                       2. o. Bogusław

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XIII Niedziela Zwykła – Odpust Niepokalanego Serca Maryi

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                          1.  o. Bogusław

8.30      o. Franciszek                                     1. o. Mirosław                    2. o. Andrzej D.

10.00    o. Andrzej D.                                         1.  o. Adam                              2. O. Franciszek

11.30   o. Andrzej C.                                                  1. O. Jarosław                        2. O. Artur

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Andrzej C.                      2.  o. Adam                      

18.00    o. Radomir                                                     1. o.   Bogusław                     2. o. Paweł       3. O. Artur

19.30    o. Adam                                                           1. o. Mirosław                       2. o. Franciszek

 

Homilia –  celebrans   ( na 13.00 o. Andrzej D.)

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

XII Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                     1.  o. Adam

8.30      o. Bogusław                                                   1. o. Andrzej C.                      2. o. Franciszek

10.00    o. Adam                                                         1.  o. Mirosław                        2. o. Radomir

11.30   o. Andrzej C.                                                  1. O. Adam                               2. O. Jarosław

13.00    o. Mirosław                                                   1. o. Bogusław                         2.  o. Dariusz                      

16.00    o. Paweł                                                         1. o.   Radomir                         2. o. Andrzej C.

18.00    o. Andrzej D.                                                 1. o. Artur                                2. o. Mirosław                       3. o. Jarosław

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7.00     o. Artur                                                             1.  o. Jarosław    

8.30      o. Piotr                                                            1. o. Andrzej C.                   2. o. Franciszek

10.00    o. Jarosław                                                     1.  o. Artur                             2. o. Dariusz B.

11.30    o. Andrzej                                                       1. o. Bogusław                          2. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Radomir                                  2.  o. Adam                     

16.00    o. Dariusz B.                                                   1. o.   Bogusław                          2. o. Franciszek

18.00    o. Paweł                                                          1. o. Andrzej C.                             2. o. Mirosław               3. o. Adam

 

Homilia –  o. Piotr Krawczyk

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                      1.  o. Adam  

8.30      o. Artur                                                          1. o. Boguslaw                         2. o. Miroslaw  

10.00    o. Jarosław                                                    1.  o. Paweł                                2. o. Adam

11.30    o. Adam                                                          1. o. Jarosław                            2. o. Bogusław

13.00    o. Mirosław                                                   1. o. Artur                                  2.  o. Paweł                     

16.00    o. Piotr                                                           1. o.   Mirosław                          2. o. Adam

18.00    o. Radomir                                                   1. o. Jarosław                              2. o. Artur                       3. o. Piotr

 

Homilia –  o. Radomir

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jaroslaw                                                      1.  o. Franciszek    

8.30      o. Dariusz B.                                                    1. o. Mirosław                         2. o. Radomir  

10.00    o. Adam                                                           1.  o. Artur                                2. o. Piotr

11.30    o. Piotr                                                              1. o. Bogusław                           2. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Dariusz B.                        2.  o. Piotr                     

16.00    o. Bogusław                                                     1. o.   Radomir                          2. o. Adam

18.00    o. Franciszek                                                   1. o. Paweł                                  2. o. Jaroslaw                  3. o. Krzysztof  

 

Homilia –  o. Jean Bukuru

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

VI Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                     1.  o. Mirosław  

8.30      o. Artur                                                           1. o. Piotr                                2. o. Adam  

10.00    o. Jarosław                                                    1.  o. Samuel                            2. o. Mirosław

11.30    o. Mirosław                                                    1. o. Jarosław                          2. o. Leopold   

13.00    o. Mirosław                                                   1. o. Artur                                  2.  o. Piotr                     

16.00    o. Adam                                                          1. o.   Jarosław                          2. o. Artur

18.00    o. Piotr                                                           1. o. Adam                                  2. o. Krzysztof   

 

Homilia –  Słowo biskupów do wiernych: Wrażliwość i odpowiedzialność   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

V Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                             1.  o. Mirosław  

8.30      o. Radomir                                                      1. o. Piotr                         2. O. Paweł  

10.00    o. Piotr                                                             1.  o. Artur                       2. o. Franciszek

11.30    o. Mirosław                                                      1. o. Radomir                  2. o. Paweł   

13.00    o. Paweł                                                           1. o. Adam                        2.  o. Artur                         

16.00    o. Adam                                                           1. o.   Piotr                        2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                                                  1. o. Mirosław                   2. o. Krzysztof      3. o. Paweł          

 

Homilia –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

IV Niedziela Wielkanocna

 7.00     o. Artur                                                             1.  o. Mirosław  

8.30      o. Radomir                                                      1. o. Franciszek                     2. o. Dariusz   

10.00    o. Jaroslaw                                                       1.  o. Artur                            2. o. Piotr

11.30    o. Mirosław                                                     1. o. Radomir                         2. o. Jarosław   

13.00    o. Andrzej D.                                                    1. o. Piotr                             2.  o. Dariusz B                         

16.00    o.  Paweł                                                         1. o.   Adam                          2. o. Mirosław           

18.00    o. Piotr                                                             1. o. Paweł                       2. o. Franciszek     3. o. Jaroslaw         

 

Homilia – o. Andrzej Derdziuk

III Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jaroslaw                                                       1.  o. Andrzej   

8.30      o. Adam                                                           1. o. Miroslaw                     2. o. Radomir       

10.00    o. Radomir                                                      1.  o. Adam                           2. o. Piotr

11.30    o. Mirosław                                                      1. o. Jarosław                           2. o. Paweł          

13.00    o. Paweł                                                           1. o. Dariusz B                         2.  o. Piotr                

16.00    o.  Andrzej                                                      1. o.   Radomir                          2. o. Paweł

18.00    o. Mirosław                                                    1. o. Andrzej                              2. o. Jarosław      3. o. Krzysztof           

 

Homilia – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie