VI Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                     1.  o. Mirosław  

8.30      o. Artur                                                           1. o. Piotr                                2. o. Adam  

10.00    o. Jarosław                                                    1.  o. Samuel                            2. o. Mirosław

11.30    o. Mirosław                                                    1. o. Jarosław                          2. o. Leopold   

13.00    o. Mirosław                                                   1. o. Artur                                  2.  o. Piotr                     

16.00    o. Adam                                                          1. o.   Jarosław                          2. o. Artur

18.00    o. Piotr                                                           1. o. Adam                                  2. o. Krzysztof   

 

Homilia –  o. Radomir  ( oprócz 11.30 )

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

V Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                             1.  o. Mirosław  

8.30      o. Radomir                                                      1. o. Piotr                         2. O. Paweł  

10.00    o. Piotr                                                             1.  o. Artur                       2. o. Franciszek

11.30    o. Mirosław                                                      1. o. Radomir                  2. o. Paweł   

13.00    o. Paweł                                                           1. o. Adam                        2.  o. Artur                         

16.00    o. Adam                                                           1. o.   Piotr                        2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                                                  1. o. Mirosław                   2. o. Krzysztof      3. o. Paweł          

 

Homilia –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

IV Niedziela Wielkanocna

 7.00     o. Artur                                                             1.  o. Mirosław  

8.30      o. Radomir                                                      1. o. Franciszek                     2. o. Dariusz   

10.00    o. Jaroslaw                                                       1.  o. Artur                            2. o. Piotr

11.30    o. Mirosław                                                     1. o. Radomir                         2. o. Jarosław   

13.00    o. Andrzej D.                                                    1. o. Piotr                             2.  o. Dariusz B                         

16.00    o.  Paweł                                                         1. o.   Adam                          2. o. Mirosław           

18.00    o. Piotr                                                             1. o. Paweł                       2. o. Franciszek     3. o. Jaroslaw         

 

Homilia – o. Andrzej Derdziuk

III Niedziela WLKN

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jaroslaw                                                       1.  o. Andrzej   

8.30      o. Adam                                                           1. o. Miroslaw                     2. o. Radomir       

10.00    o. Radomir                                                      1.  o. Adam                           2. o. Piotr

11.30    o. Mirosław                                                      1. o. Jarosław                           2. o. Paweł          

13.00    o. Paweł                                                           1. o. Dariusz B                         2.  o. Piotr                

16.00    o.  Andrzej                                                      1. o.   Radomir                          2. o. Paweł

18.00    o. Mirosław                                                    1. o. Andrzej                              2. o. Jarosław      3. o. Krzysztof           

 

Homilia – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Miłosierdzia Bożego – II Wielkanocna

7.00     o. Artur                                                              1.  o. Mirosław    

8.30      o. Bogusław                                                     1. o. Radomir                     2. o. Andrzej         

10.00    o. Mirosław                                                      1.  o. Paweł                        2. o. Jaroslaw

11.30    o. Andrzej                                                         1. o. Artur                           2. o. Bogusław             

13.00    o. Mirosław                                                      1. o. Adam                         2.  o. Andrzej                

16.00    o.  Adam                                                           1. o.   Paweł                         2. o. Artur    

18.00    o. Radomir                                                      1. o. Jarosław                  2. o. Krzysztof       3. o. Dariusz            

 

Homilia – List KEP na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 6.00     o. Mirosław                                          

8.30      o. Paweł                                              

10.00    o. Jarosław                                                       

11.30    o. Andrzej                                                    

13.00    o. Artur                                                             

16.00    o.  Piotr                                             

18.00    o. Franciszek                                                               

 

Homilia – celebrans

*Nie ma spowiedzi w Niedziele Zmartwychwstania!!!

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                 1.  o. Radomir            2. o. Jarosław

8.30      o. Paweł                                                1. o. Andrzej C.          2. o. Franciszek        3. o. Mirosław               4. o. Adam

10.00    o. Jarosław                                           1.  o. Artur                 2. o. Paweł                  3. o. Bogusław               4. o. Piotr

11.30    o. Andrzej                                              1. o. Dariusz              2. o. Jarosław            3. o. Radomir                 4. o. Adam

13.00    o. Mirosław                                          1. o. Franciszek         2.  o. Andrzej C          3. o. Artur                       4. o. Paweł

16.00    o.  Adam                                               1. o.   Mirosław         2. o. Bogusław              3. o. Paweł                    4. o. Artur

18.00    o. Dariusz B.                                       1. o. Radomir             2. o. Bogusław              3. o. Adam                    4. o. Piotr        

 

Nie ma homilii. Czytany jest opis Męki Pańskiej

Godz. 17.00 – Gorzkie Żale – o. Radomir

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

V Niedziela WLKP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                       1.  o. Andrzej  

8.30      o. Jaroslaw                                                     1. o. Adam                          2. o. Franciszek        

10.00    o. Artur                                                            1.  o. Mirosław                  2. o. Dariusz B.             3. o. Radomir                

11.30    o. Andrzej                                                        1. o. Jarosław                     2. o. Bogusław              3. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                                                     1. o. Piotr                           2.  o. Adam                

16.00    o.  Dariusz B.                                                 1.  o. Andrzej                      2. o. Artur    

18.00    o. Paweł                                                          1. o. Radomir                   2. o. Jarosław                    3. o. Franciszek                  

 

Homilia – celebrans

Godz. 17.00 – Gorzkie Żale – o. Radomir

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie 

IV Niedziela WLKP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                       1.  o. Paweł

8.30      o. Artur                                                            1. o. Andrzej C.                          2. o. Piotr       

10.00    o. Adam                                                           1.  o. Mirosław                           2. o. Radomir                3. o. Dariusz B.               

11.30    o. Andrzej                                                         1. o. Adam                                  2. o. Jarosław               3. o. Artur

13.00    o. Mirosław                                                     1. o. Piotr                                    2.  o. Dariusz B.               

16.00    o.  Dariusz B.                                                  1. o. Radomir                              2. o. Franciszek    

18.00    o. Michał D.                                                    1. o. Krzysztof                             2. o. Jarosław                 3. o. Mirosław                   

  

Homilia – br. Michał Deja, rekolekcjonista

Godz. 17.00 – Gorzkie Żale – o. Radomir

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

I Niedziela WLKP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                       1.  o. Jarosław

8.30      o. Adam                                                            1. o. Franciszek                       2. o. Paweł        

10.00    o. Jarosław                                                      1.  o. Piotr                                 2. o. Artur              

11.30    o. Andrzej                                                         1. o. Dariusz B.                         2. o. Mirosław                      

13.00    o. Paweł                                                            1. o. Radomir                           2.  o. Andrzej C.               

16.00    o.  Mirosław                                                     1. o.   Adam                              2. o. Dariusz B.   

18.00    o. Franciszek                                                   1. o. Artur                                 2. o. Jarosław               3. o. Krzysztof                    

 

Homilia – celebrans

Godz. 17.00 – Gorzkie Żale – o. Radomir

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie