33 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Banasiuk                                               1.  O. Waldemar Grubka

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Paweł Kaczorek          2. O. Andrzej Derdziuk

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Szczepan Dzyr             2. O Tomasz Mączewski     3. O. Solan Dąbrowski    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                     1. O. Radomir Kryński         2. O. Paweł Kaczorek          3. O. Magnus Kula  

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Paweł Kaczorek    

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Szczepan Dzyr              2. O. Tomasz Mantyk   

14.10     O. Waldemar Grubka                                               1. O. Paweł Kaczorek   

16.00    O. Radomir Kryński                                                  1. O. Andrzej Cebula          2. O. Andrzej Derdziuk

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                      1. O. Krzysztof Groszyk     2. O. Radomir Kryński         3. O. Leopold Marek   

 

Homilia – O. Dariusz  Gaczyński  OFM.  – wprowadzenie relikwii Męczenników z Peru.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

32 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Przemysław Kryspin                      1. O. Andrzej Derdziuk 

8.30     O. Adam Dobrodziej                            1. O. Andrzej Cebula

10.00   O.  Andrzej Derdziuk                          1. O. Przemysław Kryspin     2. O. Tomasz Mantyk

11.30    O. Andrzej Cebula                             1. O. Paweł Kaczorek

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski   1. O. Henryk Krajewski

13.00    O. Andrzej Cebula                            1. O. Adam Dobrodziej  2. O. Andrzej Derdziuk 

16.00    O. Paweł Kaczorek                          1. O. Przemysław Kryspin         2. O. Tomasz Mantyk

18.00  O. Przemysław Kryspin              1. O. Adam Dobrodziej     2. O. Paweł Kaczorek.

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

31 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1. O. Tomasz Mantyk    

8.30     O. Przemysław Kryspin                                              1.  O. Tomasz Mączewski       2. O. Paweł Kaczorek

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                              1. O. Przemysław Kryspin     2. O Waldemar Grubka  3.  O. Andrzej Cebula

11.30    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Radomir Kryński          2. O. Andrzej Derdziuk        3. O. Waldemar Grubka

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski                             1. O. Tomasz Mantyk

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Paweł Kaczorek    

16.00    O.. Szczepan Dzyr                                                     1. O. Andrzej Cebula          2. O. Radomir Kryński

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Adam Dobrodziej     2. O. Andrzej Derdziuk   3. O. Szczepan Dzyr

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wszystkich Świętych

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Radomir Kryński                           1. O. Tomasz Mączewski    2. O. Jarosław Kubera

8.30     O. Tomasz Mączewski                                   1.  O. Andrzej Derdziuk       2. O. Waldemar Grubka  3. O. Przemysław Kryspin  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                          1. O. Radomir Kryński         2. O Andrzej Cebula         3.  O. Jarosław Banasiuk    4. O. Szczepan Dzyr   

11.30    O. Andrzej Cebula                            1. O. Paweł Kaczorek          2. O. Krzysztof Groszyk   3. O. Tomasz Mantyk   

13.00    O. Waldemar Grubka                       1. O. Radosław Kubera       2. O. Szczepan Dzyr    

16.00    O. Przemysław Kryspin                      1. O. Paweł Kaczorek         2. O. Jarosław Banasiuk     

18.00  O. Tomasz Mantyk                             1. O. Radomir Kryński        2. O. Adam Dobrodziej  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Poświęcenia Kościoła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Banasiuk                       1. O. Waldemar Grubka    2. O. Przemysław Kryspin    

8.30     O. Przemysław Kryspin                    1.  O. Andrzej Derdziuk     2. O. Paweł Kaczorek

10.00   O. Andrzej Derdziuk                        1. O. Andrzej Cebula         2. O Krzysztof Groszyk       3.  O. Solan Dąbrowski   4. O.    Tomasz Mączewski

11.30    O. Andrzej Cebula                            1. O. Radomir Kryński        2. O. Przemysław Kryspin       3. O. Magnus Kula   4. O. Waldemar Grubka

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski    1. O. Paweł Kaczorek  

13.00    O. Waldemar Grubka                      1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej         3. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Szczepan Dzyr                              1. O. Krzysztof Groszyk      2. O. Solan    Dąbrowski

18.00  O. Tomasz Mantyk                                1. O. Andrzej Cebula          2. O. Tomasz Mączewski    3. O. Radomir Kryński     4. O. Adam Dobrodziej   

 

Homilia – O. Szczepan Dzyr. Zaproszenie na Katechezy Ewangelizacyjne.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

29 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Szczepan Dzyr                                                       1. O. Adam Dobrodziej    

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Radomir Kryński        2. O. Waldemar Grubka

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Szczepan Dzyr      2. O Andrzej Cebula   3.  O. Magnus Kula  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Radomir Kryński   2. O. Solan Dąbrowski   3. Tomasz Mantyk  

11.30 (st. Kościół)  O. Magnus Kula                                      1. O. O. Waldemar Grubka

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Paweł Kaczorek    

14.10 – (Msza św. dla dzieci przygot. się do I komunii św. i ich rodziców) o. Waldemar Grubka            1. O. Tomasz Mantyk

16.00    O.. Paweł ł Kaczorek                                                 1. O. Adam Dobrodziej    2. O. Andrzej Cebula     

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Paweł Kaczorek      2. O. Leopold Marek  3.  O. Waldemar Grubka

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

28 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Andrzej Derdziuk                                                   1.  O. Szczepan Dzyr

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Radomir Kryński        2. O. Andrzej Derdziuk

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Jarosław Kubera        2. O Waldemar Grubka  3. O. Solan Dąbrowski    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Paweł Kaczorek       3. O. Magnus Kula  

11.30 (St. Kościół) O. Jarosław Kubera                                  1. O. Waldemar Grubka   

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Radomir Kryński         2. O. Paweł Kaczorek

14.10     O. Waldemar Grubka                                                   1. O. Andrzej Cebula 

16.00    O. Adam Dobrodziej                                                 1. O. Krzysztof Groszyk   2. O. Przemysław Kryspin  

18.00  O. Przemysław Kryspin                                                  1. O. Radomir Kryński     2. O. Adam Dobrodziej   3. O. Andrzej Cebula  

 

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. „Wierni świeccy.” KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 paragraf 4 nr 897-913.

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

27 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Szczepan Dzyr                                                       1. O. Paweł Kaczorek   

8.30     O. Paweł Kaczorek                                                    1.  O. Jarosław Kubera       2. O. Radomir Kryński

10.00   O. Radomir Kryński                                                1. O. Adam Dobrodziej     2. O Tomasz Mączewski  3.  O. Solan Dąbrowski

11.30    O. Przemysław Kryspin                                             1. O. Jarosław Banasiuk   2. O. Paweł Kaczorek       3. Magnus Kula

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Jarosław Kubera                                                  1. O. Radomir Kryński      2. O. Adam Dobrodziej   

16.00    O.. Jarosław Banasiuk                                              1. O. Krzysztof Groszyk  2. O. Tomasz Mantyk    

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                      1. O. Jarosław Banasiuk     2. O. Przemysław Kryspin 3. Leopold Marek

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

26 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Kubera                                                 1.  O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Paweł Kaczorek                                                   1.  O. Tomasz Mantyk      2. O. Radomir Kryński

10.00   O. Przemysław Kryspin                                           1. O. Andrzej Cebula        2. O Tomasz Mączewski  3. Solan Dąbrowski   

11.30    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Jarosław Banasiuk   2. O. Paweł Kaczorek   3. O. Leopold Marek

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                         1. O. Jarosław Kubera  

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Szczepan Dzyr          2. O. Przemysław Kryspin

16.00    O. Jarosław Banasiuk                                              1. O. Radomir Kryński       2. O. Tomasz Mantyk  

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Adam Dobrodziej    2. O. Paweł Kaczorek   3. O. Jarosław Kubera

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

25 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Andrzej Cebula 

8.30     O. Paweł Kaczorek                                                    1.  O. Szczepan Dzyr          2. O. Andrzej Derdziuk

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Leopold Marek          2. O Tomasz Mączewski  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Radomir  Kryński      2. O. Paweł Kaczorek  

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Waldemar Grubka

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Leopold Marek        2. O. Tomasz Mączewski

14.10     O. Waldemar Grubka                                               1. O. Paweł Kaczorek  

16.00    O.. Szczepan Dzyr                                                     1. O. Radomir Kryński       2. O. Waldemar Grubka

18.00  O. Jarosław Kubera                                                    1. O. Andrzej Cebula         2. O. Paweł Kaczorek  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie