33 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                            1.  o. Andrzej C.

8.30      o. Jarosław                                                     1.  o. Andrzej K.                    2. o. Artur   

10.00    o. Andrzej K.                                                  1. o. Mirosław                        2. o. Adam                  

11.30    o. Andrzej C.                                                    1. o. Artur                              2. o. Radomir      

13.00    o. Mirosław                                                     1. o. Jarosław                        2. o. Andrzej C  

16.00    o. Paweł                                                           1. o. Adam                              2. o. Franciszek    

18.00    o. Dariusz B.                                                  1. o. Andrzej K                        2. o. Paweł               3. Radomir                     

 

Homilia – o. Marek Pasiut OFMCap, Łotwa

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

32 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                            1.  o. Paweł

8.30      o. Paweł                                                          1.  o. Mirosław                     2. o. Dariusz   

10.00    o. Dariusz B.                                                  1. o. Artur                             2. o. Franciszek                 

11.30    o. Andrzej C.                                                   1. o. Mirosław                      2. o. Paweł      

13.00    o. Mirosław                                                    1. o. Piotr                               2. o. Dariusz   

16.00    o. Franciszek                                                 1. o. Krzysztof                       2. o. Piotr   

18.00    o. Piotr                                                            1. o. Andrzej C.                    2. o. Artur                     

 

Homilia – List KEP na 100 lecie Niepodległości.

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

31 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Radomir                                                     1.  o. Andrzej K.

8.30      o. Jarosław                                                     1.  o. Dariusz B.                      2. o. Mirosław  

10.00    o. Piotr                                                            1. o. Paweł                               2. o. Jarosław                 

11.30    o. Andrzej C.                                                   1. o. Radomir                          2. o. Piotr      

13.00    o. Mirosław                                                    1. o. Andrzej K.                       2. o. Andrzej C.  

16.00    o. Paweł                                                           1. o. Franciszek                      2. o. Jarosław   

18.00    o. Dariusz B.                                                   1. o. Krzysztof                        2. o. Adam                    3. o. Piotr              

 

Homilia – o. Krzysztof Przybylski

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wszystkich Świętych

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                                   1.  o. Franciszek                2. o. Mirosław 

8.30      o. Franciszek                                                         1.  o. Andrzej C.                2. o. Paweł                  3. o. Adam 

10.00    o. Andrzej K.                                                         1. o. Artur                          2. o. Jarosław             3. Mirosław           4. o. Piotr    

11.30    o. Andrzej C.                                                          1. o. Radomir                    2. o. Dariusz B.           3. o. Franciszek

13.00    o. Mirosław                                                           1. o. Piotr                           2. o. Artur  

16.00    o. Piotr                                                                   1. o. Dariusz B.                 2. o.  Paweł  

18.00    o. Dariusz B.                                                         1. o. Andrzej K.                 2. o. Jarosław             3. Radomir            

 

Homilia – celebrans 

11.30  – Stary kościół –  nie ma Mszy !!!!

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

24 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Krzysztof                                                      1.  O. Radomir

8.30      O. Radomir                                                       1.  O. Andrzej K.              2. O. Paweł    

10.00   O. Andrzej K.                                                    1. O. Artur                          2. O. Mirosław                

11.30    O. Leopold                                                         1. O. Adam                         2. O. Piotr      

13.00    O. Mirosław                                                      1. O. Artur                          2. O. Adam  

16.00    O. Adam                                                            1. O. Piotr                           2. O.  Paweł          

18.00  O. Piotr K.                                                          1. O. Radomir                     2. O. Andrzej K.              

 

Homilia – o. Stanisław Miciuk OFMCap, misjonarz z Hondurasu 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

23 Niedziela zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir                                                      1.  O. Andrzej C.

8.30      O. Adam                                                            1.  O. Piotr Krawczyk               2. O. Paweł Kaczorek   

10.00   O. Andrzej K.                                                    1. O. Mirosław                           2. O. Paweł Szymala                

11.30    O. Andrzej C.                                                    1. O. Radomir Kryński             2. O. Adam D.      

13.00    O. Mirosław                                                      1. O. Andrzej Kiezja                 2. O. Paweł Kaczorek   

16.00    O. Andrzej K.                                                   1. O. Piotr Krawczyk                2. O.  Mirosław         

18.00  O. Piotr K.                                                          1. O. Adam                                  2. O. Radomir             

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

20 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00      o. Radomir                                                                   1.  o. Andrzej K.

8.30       o. Andrzej K.                                                                1.  o. Adam D.                           2. o. Radomir      

10.00     o. Franciszek                                                               1. o. Andrzej C                           2. o. Andrzej D             

11.30      o. Andrzej C.                                                                1. o. Franciszek                         2. o.  Andrzej  K.       

13.00     o. Andrzej D.                                                                1. o. Adam D.                             2. o. Radomir  

18.00     o. Paweł                                                                         1. o. Andrzej D.                          2. o.  Andrzej C.        

19.30     o. Adam D.                                                                    1. o. Franciszek                         2. o. Paweł .     

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir                                                             1.  O. Franciszek  

8.30      O. Paweł                                                                  1.  O. Adam                                2. O. Mirosław    

10.00   o. Franciszek                                                           1. O. Paweł                                  2. O. Jarosław             

11.30    O. Andrzej C.                                                           1. O. Franciszek                         2. O.  Radomir       

13.00    O. Adam                                                                   1. O. Jarosław                            2. O. Mirosław

18.00    O. Jarosław                                                             1. O. Radomir                             2. O.  Adam         

19.30  O. Mirosław                                                               1. O. Andrzej                              2. O. Paweł 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

19 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław B.                                                             1.  O. Paweł 

8.30      O. Adam D.                                                                  1.  O. Radomir                             2. O. Andrzej C.     

10.00   o. Franciszek                                                                1. O. Mirosław                             2. O. Jarosław             

11.30    O. Paweł K.                                                                    1. O. Franciszek                         2. O.  Adam D.       

13.00    O. Mirosław                                                                  1. O. Andrzej C.                          2. O. Radomir  

18.00    O. Radomir                                                                   1. O. Mirosław                           2. O.  Paweł         

19.30  O. Andrzej  C.                                                                 1. O. Adam                                  2. O. Jarosław        

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

17 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław B.                                                             1.  O. Andrzej Kiejza

8.30      O. Andrzej K.                                                              1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Andrzej Cebula    

10.00   O. Andrzej D.                                                               1. O. Paweł Kaczorek              2. O. Franciszek Tołczyk               

11.30    O. Paweł K.                                                                   1. O. Jarosław Banasiuk          2. O. Mirosław Ferenc       

13.00    O. Mirosław F.                                                             1. O. Andrzej Kiezja                 2. O. Paweł Kaczorek   

18.00    O. Franciszek  T.                                                         1. O. Andrzej Derdziuk           2. O.  Jarosław Banasiuk        

19.30  O. Andrzej  C.                                                                 1. O. Paweł Kaczorek              2. O. Franciszek  Tołczyk            

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie