Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   *

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1.  O. Waldemar Grubka     2. O. Adam Dobrodziej   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Kubera          2. O. Tomasz Mantyk      

10.00   O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Jarosław Banasiuk       2. O Solan Dąbrowski     3.  O. Marek Pasiut  

11.15    O. Waldemar Grubka                                            1. O. Przemysław Kryspin    2. O. Radomir Kryński    3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Cebula   

13.00    bp Antoni Dydycz (świecenia kapłańskie)           1. O. Paweł kaczorek          2. O. Tomasz Mączewski  

16.00    O. Marek Pasiut                                                           1. O. Krzysztof Groszyk      2. O. Andrzej Cebula  

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Marek Pasiut             2. O. Szczepan Dzyr           3. O. Leopold Marek

  

Homilia – celebrans.

  Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Cebula                                                     1.  O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Solan Dąbrowski                                                  1.  O. Jarosław Kubera        2. O. Tomasz Mączewski      

10.00   O. Jarosław Kubera                                                   1. O. Andrzej Cebula            2. O Paweł Kaczorek

11.30    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej        2. O. Radomir Kryński          3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Derdziuk  

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Radomir Kryński                                                 1. O. Krzysztof Groszyk        2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Radomir Kryński           2. O. Przemysław Kryspin   3. O. Leopold Marek

 

Homilia – O. Solan Dąbrowski. Zbiorka do puszek na potrzeby Uczelni KUL

 *Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

6 Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Paweł Kaczorek                                                    1.  O. Andrzej Derdziuk  

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Tomasz Mantyk           2. O. Waldemar Grubka     

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                 1. O. Paweł Kaczorek            2. O Andrzej Kiejza

11.30    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej        2. O. Andrzej Cebula          3. O. Solan Dąbrowski  

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                              1. O. Paweł Kaczorek  

13.00    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Szczepan Dzyr             2. O. Tomasz Mączewski  

16.00    O. Adam Dobrodziej                                                1. O. Tomasz Mantyk          2. O. Andrzej Cebula  

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                    1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Szczepan Dzyr           3. O. Solan Dąbrowski

 

Homilia – celebrans. 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

5 Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir Kryński                                                    1. O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Banasiuk    2. O. Leopold Marek

10.00   O. Przemysław Kryspin                                              1. O. Jarosław Kubera         2. O Marek Pasiut    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Solan Dąbrowski

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                   1. O. Jarosław Banasiuk     2. O. Adam Dobrodziej   

16.00    O.. Paweł Kaczorek                                                      1. O. Tomasz Mączewski  2. O. Andrzej Cebula    

18.00  O. Marek Pasiut                                                             1. O. Przemysław Kryspin  2. O. Paweł Kaczorek  3. O. Radomir Kryński  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Kiejza                                                      1. O. Szczepan Dzyr   

8.30     O. Tomasz Mączewski                                               1.  O. Jarosław Banasiuk   2. O. Adam Dobrodziej  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Solan Dąbrowski      2. O Waldemar Grubka

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O Tomasz Mączewski    2. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej

16.00    O.. Jaroslaw Banasiuk                                              1. O. Szczepan Dzyr           2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Szczepan Dzyr                                                      1. O. Andrzej Cebula         2. O. Paweł Kaczorek      3. O. Jarosław Banasiuk

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

4 Niedziela Wielkanocna

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Kubera                                                  1.  O. Marek Pasiut

8.30     O. Marek Pasiut                                                        1.  O. Tomasz Mantyk           2. O. Leopold Marek    

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                 1. O. Jarosław Kubera           2. O Przemysław Kryspin      3. O. Waldemar Grubka     

11.30    O. Przemysław Kryspin                                            1. O. Paweł Kaczorek            2. O. Marek Pasiut                   3. O. Magnus Kula

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                          1. O. Szczepan Dzyr

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Andrzej Derdziuk        2. O. Adam Dobrodziej

14.10    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Tomasz Mączewski     

16.00    O. Szczepan Dzyr                                                      1. O. Krzysztof Kaczorek      2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Jarosław Kubera          2. O. Szczepan Dzyr               3. O. Adam Dobrodziej

 

Homilia – celebrans.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

3 Niedziela Wielkanocna

 

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Paweł Kaczorek                                                    1. O. Andrzej Cebula         

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Andrzej Derdziuk            2. O. Waldemar Grubka

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Radomir Kryński              2. O Leopold marek         3. O. Jarosław Banasiuk

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Paweł Kaczorek                2. O. Jarosław Kubera     3. O. Magnus Kula

11.30 (st. K-Ł) O. Tomasz Mączewski                                   1. O. Szczepan Dzyr   

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Radomir Kryński             2. O. Przemysław Kryspin   

14.10    O. Waldemar Grubka                                                 1. O. Andrzej Cebula

16.00    O. Marek Pasiut                                                          1. O. O. Krzysztof Groszyk     2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Adam Dobrodziej          2. O. Marek Pasiut            3. O. Solan Dąbrowski   

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

2 Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia)

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Radomir Kryński                                                  1. O. Paweł Kaczorek        

8.30     O. Przemysław Kryspin                                             1.  O. Jaroslaw Kubera      2. O. Jarosław Banasiuk   

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                 1. O. Radomir Kryński     2. O Solan Dąbrowski          3. O. Tomasz Mantyk  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Przemysław Kryspin 2. O. Jarosław Banasiuk   3. O. Waldemar Grubka

11.30 (st. K-Ł) O. Jarosław Kubera                                     1. O. Szczepan Dzyr   

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej  3. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Jarosław Banasiuk                                              1. O. Krzysztof Groszyk     2. O. Andrzej Cebula     

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                    1. O. Radomir kryński      2. O. Szczepan Dzyr    3. O. Leopold Marek

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Poniedziałek Wielkanocny

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                               1. O. Andrzej Derdziuk      

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Adam Dobrodziej

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Przemysław Kryspin  

11.30    O. Przemysław Kryspin                                            1. O. Tomasz Mantyk

13.00    O. Tomasz Mantyk                                                   1. O. Tomasz Mączewski

16.00    O. Paweł Kaczorek                                                    1. O. Marek Pasiut

18.00  O. Marek Pasiut                                                          1. O. Radomir Kryński   

 

Homilia – List Episkopatu na 100-lecie KUL.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Wielkanoc

Celebrans                                                                                        

 

6.00     O. Waldemar Grubka                                    –   REZUREKCJA                                               

8.30     O. Radomir Kryński                                                  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                               

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      

13.00    O. Waldemar Grubka                                               

16.00    O. Jarosław Kubera                                        

18.00  O. Tomasz Mączewski                                                   

 

Homilia – celebrans

  • Dziś nie ma spowiedzi.