Tańcobajka „Kot w butach… i kapeluszach” dla dzieci i nie tylko….

Kolejne wydarzenie w ramach IX edycji z Kulturą do Nieba będzie skierowane do widzów najmłodszych. Tańcobajka „Kot w butach… i kapeluszach” to nie „teatrzyk”. To też nie zwykła zabawa taneczna. To wielowymiarowe wydarzenie, obok którego rodzice i wychowawcy ceniący dobre wartości, nie mogą przejść obojętnie. Zapraszamy do wspólnej zabawy w niedzielę 27 maja o godzinie 12.40 w amfiteatrze. Wstęp wolny.
Wydarzenie jest organizowane przy wsparciu finansowym Miasta Lublin w ramach działań Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej.

Warsztaty dla Rodziców „Nie daj złości za wygraną – trudne emocje dziecka i rodzica”

Zapraszamy rodziców do udziału w Weekendzie Rodzicielskim w naszej Parafii pod nazwą: „Nie daj złości za wygraną – trudne emocje dziecka i rodzica”. To warsztaty dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się nazywać i wyrażać uczucia, aby w sposób świadomy i odpowiedzialny wprowadzić swoje dziecko do świata emocji i być dla swoich dzieci dobrym towarzyszem trudnych emocji takich jak złość. Warsztaty odbędą się w dniach 25 – 27 maja 2018. Szczegóły i zapisy na stronie weekendmalzenski.pl.

„ŻNIWO WIELKIE” – Modlitwa za Kapłanów

Zapraszamy na nie zwykłe wydarzenie w naszej parafii –  „ŻNIWO WIELKIE” – Modlitwa za kapłanów. Spotkanie modlitewne z okazji święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  w  czwartek 24 maja 2018 .

Program jest następujący: 

17.30 – Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

18.00 – Msza święta pod przewodnictwem  Ks. Eugeniusza Derdziuka z Krasnobrodu

19.20 – Uwielbienie Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

19.40 – Nabożeństwo podjęcia duchowej walki w intencji kapłanów

– Konferencja wprowadzająca – br. Andrzej Derdziuk

Świadectwa:               

Rodziców kapłanów,

Kapłana proszącego o modlitwę

Sióstr Kapucynek

Członków Apostolatu Margaretka

– Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

– Przekazanie znaków:

– Indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk

– Przekazanie medalika św. Benedykta

21.00 – Apel Jasnogórski

21.25 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 23.30

Continue reading

Święcenia prezbiteriatu na Poczekajce

W  niedzielę 20 maja – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Świecenia kapłańskie z rąk O. bpa Antoniego Dydycza otrzyma trzech naszych diakonów: br. Dawid Napiwodzki, br. Borys Karczmarzyk i br. Sebastian Piasek  – o godzinie 13.00.  Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość, aby dziękować Bogu za dar powołań kapłańskich. Jednocześnie informujemy, że uroczystości te trwać będą ponad 1,5  godziny, dlatego też osoby nie zainteresowane prosimy, aby przyszły na inną Msze św., aby w trakcie uroczystości nie wychodzić z kościoła.

Czuwanie przed Uroczystością Zesłaniem Ducha Świętego

Czuwanie modlitewne wspólnot przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Sobota, 19 maja :

20.00 – rozpoczęcie czuwania – Litania do Ducha Świętego i modlitwa różańcowa  

21.00 –  Rozważanie Słowa Bożego 

22.00 – katecheza  i adoracja w ciszy 

   

24:00 – Eucharystia zakończona indywidualnym błogosławieństwem 

1:30 – Agapa  dla wszystkich uczestników czuwania

 

Po Eucharystii zapraszamy wszystkich na agapę na którą przynosimy sałatki, napoje, ciasta na wspólnotowy stół

Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi świętej w listopadzie

Zapraszamy na kolejną pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez naszą parafię wraz z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie. Pielgrzymka (wylot i przylot ze Świdnika) odbędzie się w w dniach 15-21 listopada. Liczba miejsc ograniczona. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

Szczegółowe informacje na temat pielgrzymki i zapisów tutaj . 

Rekolekcje Maryjne

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej zaprasza na 33-dniowe rekolekcje ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi  „Oto Matka twoja” celem których jest poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi przez oddanie się w niewolę Matce Bożej według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Potrwają one 6 tygodni, z co tygodniową katechezą i pracą indywidualną. Poprowadzi je O. Radomir Kryński.  Pierwsze spotkanie 9 maja, w środę o godz. 19.30 w Amfiteatrze.

Zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w 2019 r.

Od poniedziałku 16 kwietnia,  rozpoczynają się zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w roku 2019.  Zaproszenie skierowane jest do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i starszych, którzy jeszcze nie przystąpili do bierzmowania. Zapisać kandydata można w kancelarii parafialnej, drogą e-mail (bierzmowanie.poczekajka@gmail.com) lub u katechetów w Szkole Podstawowej nr 57 i Szkole Podstawowej nr 38. Spotkanie organizacyjne kandydatów i Rodziców odbędzie się we wtorek 22 maja o godz. 19.00 w amfiteatrze. Po tym terminie nie będzie możliwe dołączenie do grupy. Szczegóły dotyczące przygotowania zostaną omówione na spotkaniu. Przypominamy, że miejscem właściwym dla przygotowania i przyjęcia Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata.

Sakramenty obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina. Chrystus, ustanawiając sakramenty, dał człowiekowi pomoc na wszystkie okoliczności życia. Pomaga mu we wszystkich sprawach. Należy do nich takie wzrastanie w łasce. Daje też nam udział w tej tajemnicy. Ustanawia nowy sakrament. To sakrament bierzmowania.
Bierzmowanie- to drugi z siedmiu sakramentów świętych. W sakramencie chrztu rodzi się do życia Bożego, otrzymuje niewinność duszy. Aby zachować czystość serca od początku do końca życia, zachować prostotę i pokorę umysłu. Kościół daje nam przedłużenie życia Bożego w sakramencie bierzmowania. Sakrament bierzmowania prowadzi do osobistego dojrzewania w człowieczeństwie. Do człowieka należy pomnażanie darów i talentów danych nam przez Boga, przez cały okres życia. Mamy tylko trwać w nauce Chrystusa, przestrzegać przykazań Bożych i przystępować do sakramentów świętych, aż dojdziemy do dojrzałości na obraz Jezusa.
Bierzmowanie spełnia wyjątkową rolę w procesie rozwoju chrześcijanina. ,,Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej?; zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak, że możemy mówić ,,Abba, Ojcze? i jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala więź z Kościołem i ,,?udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża?. Aby wytrwać w dobrych postanowieniach Kościół przez pomazanie Krzyżmem Świętym i nałożenie rąk Biskupa na głowę młodego chrześcijanina, przekazuje moc Chrystusa do walki z grzechem i pokusami.
Umacnia do walki ze złymi skłonnościami i umacnia w dobrym do mężnego wyznawania wiary. Ta zdecydowana postawa czyni młodego chrześcijanina apostołem Chrystusa, odważnym świadkiem Jego prawdy. Kształci prawidłową postawę młodego człowieka, z prawym sumieniem, czujnym, delikatnym, wrażliwym, zdecydowanym, spostrzegawczym i znającym samego siebie, w pokorze serca przyjmującym drugiego człowieka. Umacnia miłość między nami do Boga i bliźniego, tu na ziemi i umacnia drogi ku wieczności. Sumienie prawidłowe kształtuje prawidłową postawę religijną. W głębi sumienia rozbrzmiewa w sercu nakaz, czyń dobro a unikaj zła, z czego będziesz rozliczony przed Bogiem. Dlatego, człowieka powinniśmy oceniać nie po wyglądzie, a miarą czystego serca i czystych intencji. To człowiek ma dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu. W jakim kierunku się rozwinie, czy bardziej skłoni się do dobra czy do zła, zależy od jego działania. W miarę dojrzewania Bóg pragnie naszego dobra i stawia na naszej drodze dary:
1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar umiejętności 6. Dar pobożności Bożej 7. Dar bojaźni Bożej
Mądrość serca prowadzi do bojaźni Bożej. To motto zachowa nas od złych niejednokrotnie działań. Jeśli będę kochał Boga i bliźniego zachowam Jego przykazania i będę trwał w bojaźni Bożej, aby nie grzeszyć i nie obrażać Boga.
Bóg daje nam również cnoty do zdobywania: 1. Roztropność 2. sprawiedliwość 3. Umiarkowanie 4. Męstwo
Cnoty zachowane dadzą nam w życiu dorosłym i społecznym pełnoprawnego, sprawiedliwego, uczciwego człowieka, który na każdym stanowisku z odpowiedzialnością przed Bogiem i drugim człowiekiem będzie godnym apostołem spraw Bożych.

 

 

 

Musical FATIMA na Poczekajce

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu IX edycji „Z Kulturą do Nieba” będzie barwny Musical FATIMA  o objawieniach Matki Bożej – w wykonaniu

Wspólnota Rodzin Guadalupiańskich . Musical w piątek 11 maja  o godzinie 19.00 w amfiteatrze . Wstęp wolny.  Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta.

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – będzie obchodzona w czwartek. Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 6.30. Porządek Mszy św. niedzielny o godzinie: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i o godzinie 18.00. Nie będzie Mszy św. w starym Kościele. Jest to zarazem kolejna rocznica Konstytucji 3 maja. –  święto narodowe. Zachęcamy do wywieszenie flag narodowych. Jest to zewnętrznym znakiem naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.

KRÓLOWA POLSKI – tytuł nadany Matce Bożej w ślubach króla Jana Kazimierza Wazy we Lwowie 1 IV 1656 w czasie szwedzkiego ?potopu?. Jednakże kult maryjny zakorzeniony był od początku istnienia polskiej państwowości; wymownym tego potwierdzeniem jest fakt, że patronką pierwszej metropolii w Gnieźnie w X w. została Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego Wniebowzięcia. Ponieważ metropolia ta obejmowała swymi granicami całe Królestwo Bolesława Chrobrego, dlatego Matka Boża była Patronką również i Królestwa Polskiego. Także druga metropolia w Haliczu (przeniesiona w 1412 do Lwowa) została również poświęcona Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Również trzecia z rzędu metropolia na ziemiach polskich, założona w 1783 w Mohylowie nad Dnieprem otrzymała patronat Wniebowziętej Matki Bożej.

J. Długosz w opisie Jasnej Góry określa obraz Częstochowskiej jako imago Gloriosissimae et Excellentissimae Virginis et Dominae ac Reginae mundi et nostrae Mariae. Dwukrotnie królowie polscy wyrażali dziękczynienie Maryi za zwycięstwa oręża polskiego. Uczynił to Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem (1410) gdy fundował klasztor Brygidek w Lublinie oraz Zygmunt Stary gdy dziękował Najświętszej Maryi Pannie w 1514 za zwycięstwo pod Orszą.

Szczególną rolę w rozwoju kultu Królowej Polski odegrały śluby lwowskie Jana Kazimierza oraz koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu z Jasnej Góry 8 IX 1717. Konstytucja sejmowa 1764 potwierdziła, że Rzeczpospolita jest dla swej Najświętszej Królowej Maryi Panny, w częstochowskim obrazie słynącej, nabożna i jej protekcyjej w potrzebach doznająca?. Święto ustanowione na 3 V przez papieża Benedykta XV w 1920.

  

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu . Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje; Decyzje sejmu będą wiążące dla sejmików wojewódzkich; Sejm składał się z dwóch izb – wybierany będzie na dwuletnią kadencję; Głową rządu stawał się król – jego decyzje, by weszły w życie, wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.

Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Według artykułu Czwartego („Chłopi włościanie”) odtąd jakiekolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.? Rzemieślników i kupców obcego pochodzenia zachęcano przez zapewnienie im wielu swobód do osiedlenia się w Polsce.

Jeżeli zaś chodzi o szlachtę, ustawa rządowa gwarantowała „stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody , wolności , prerogatywy i pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym” . Ale szlachta o której tu mowa – to „ziemianie”, a więc właściciele majątków . Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą, i własnościową, w szczególności środków i narzędzi produkcyjnych .Ustawa zwalniała szlachtę od kwaterunku wojskowego . Utrzymana została zwierzchność dominialna szlachty nad chłopstwem. Szlachtę nie osiadłą oraz czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa udziału w sejmikach. Utrzymano zasadę, że świeże szlachectwo nie daje jeszcze w pierwszym i drugim pokoleniu prawa piastowania wyższych urzędów . Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego utrzymały zatem w obrębie państwa feudalnego ustrój stanowy, ale przegrody stanowe uczyniły mniej rygorystycznymi niż dotąd . Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie tylko z urodzeniem, ale i z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.

Jak każde wielkie wydarzenie, Konstytucję Trzeciego Maja hucznie obchodzono.
Stulecie uchwalenia Konstytucji uświęcone zostało licznymi obchodami w Galicji; w Warszawie pod zaborem rosyjskim i w zaborze pruskim nie mogło być należycie uczczone. Duże znaczenie miała ekspozycja we Lwowie w 1891 r. jednego z ostatnich wielkich dzieł Jana Matejki ? Konstytucja 3 Maja, które artysta przeznaczył dla Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w przyszłej niepodległej Rzeczypospolitej. Zachował się również opis obchodów stulecia uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891 r., które odbyły się w Krzeszowicach. Była to okazała uroczystość. Rozpoczęły ją salwy z moździerzy, które poprzedziły nabożeństwo odprawione w kościele parafialnym o dziewiątej rano przez ks. Józefa Slosarczyka. O godzinie osiemnastej w sali łazienkowej, przystrojonej w godło narodowe, odczyt do licznie zebranych mieszkańców Krzeszowic wygłosił Walery Krawczyński, kandydat notarialny. Chór dziecięcy odśpiewał pieśni patriotyczne. W komitecie obchodów rocznicy byli także miejscowi Żydzi ? Maurycy Buchsbaum i Daniel Hoffman, którzy zorganizowali z tej okazji modły w bożnicy i odczyt historyczny.
125 rocznica Konstytucji wypadła w czasie pierwszej wojny światowej, w 1916 r., gdy Warszawa i Królestwo Polskie znajdowały się już pod okupacją niemiecka, umożliwiającą nawiązanie do niepodległej tradycji Rzeczypospolitej. Dzień 3 maja 1916 r. święcony był uroczyście, ukazały się liczne publikacje popularne, przybliżające opinii publicznej tradycję Ustawy Rządowej. Odzyskanie niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi ? 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za święto państwowe. W okresie międzywojennym uroczystości trzeciomajowe odbywały się w Krzeszowicach pod patronatem miejscowych władz i proboszcza. Na rynku licznie gromadzili się mieszkańców, np. 3 maja 1933 r. w obchodach wzięło udział 1200 ludzi.

Niestety, po zakończeniu drugiej wojnie światowej okazało się niemożliwe utrzymanie trzeciego maja jako święta państwowego obok Święta Pracy obchodzonego pierwszego maja. Obchody trzeciomajowe w 1945 r. przebiegły w Krzeszowicach bez zakłóceń. Natomiast w 1946 r. licznie zgromadzonych uczestników uroczystości rozpędzała milicja. Ludowcy, którzy w liczbie około trzydziestu przybyli na koniach, nie pozwolili wypędzić się z miasta. Na czele z Józefem Kurdzielem długo manifestowali i przejeżdżali przez wszystkie ulice Krzeszowic. Uroczystości, które odbyły się w 1947 r. również miały burzliwy przebieg. Milicja rozpędziła zgromadzonych. Następnie przeprowadzono rewizje u uczestników manifestacji, część z nich została aresztowana i osadzona w areszcie w Chrzanowie. Przywrócenie święta 3 Maja nastąpiło dopiero 6 kwietnia 1990 r.
W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych