Uroczystość Wszystkich Świętych

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Radomir Kryński                           1. O. Tomasz Mączewski    2. O. Jarosław Kubera

8.30     O. Tomasz Mączewski                                   1.  O. Andrzej Derdziuk       2. O. Waldemar Grubka  3. O. Przemysław Kryspin  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                          1. O. Radomir Kryński         2. O Andrzej Cebula         3.  O. Jarosław Banasiuk    4. O. Szczepan Dzyr   

11.30    O. Andrzej Cebula                            1. O. Paweł Kaczorek          2. O. Krzysztof Groszyk   3. O. Tomasz Mantyk   

13.00    O. Waldemar Grubka                       1. O. Radosław Kubera       2. O. Szczepan Dzyr    

16.00    O. Przemysław Kryspin                      1. O. Paweł Kaczorek         2. O. Jarosław Banasiuk     

18.00  O. Tomasz Mantyk                             1. O. Radomir Kryński        2. O. Adam Dobrodziej  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Prosimy o wparcie materialne wykonanych ławek na chórze organowym

W dniu 13 października zostały  zamontowane nowe ławki na chórze organowym. Przypominamy, że koszt całej inwestycji to  108 tysięcy złotych. na dzień 12 listopada brakuje nam jeszcze ok. 25 tys. zł. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wsparli materialnie to dzieło i zachęcamy do dalszej ofiarności. Ofiary nas ławki można przelać na konto bankowe parafii (z dopiskiem ławki), złożyć w zakrystii, kancelarii czy do skarbony przy wyjściu z kościoła od strony kaplicy okrągłej.

Listopadowa modlitwa za zmarłych

2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą sprawowane według porządku świątecznego: o godzinie: 6.30, 7.30. 8.30. 10.00,16.30 i o godzinie 18.00. Przez miesiąc listopad codziennie o 17.25 odmawiany będzie Różaniec a o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach z prasą. 

Naszym bliskim zmarłym zawdzięczamy wiele dobra – duchowego i materialnego. Mamy więc wobec nich obowiązek wdzięczności, który możemy spłacić modlitwą, poleceniem w wypominkach lub zamówieniem Mszy św. o ich zbawienie. Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji. Przypominamy, że od 1- 8 listopada można uzyskać odpust zupełny w intencji zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy. Warunki odpustu: nawiedzenie cmentarza i modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego, oraz stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.

Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do Królestwa Chrystusowego. Możemy też w intencji zmarłych składać zyskane odpusty. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

W Piśmie świętym istnieje kilka miejsc, które naprowadzają nas na istnienie czyśćca. W Drugiej Księdze Machabejskiej mamy opis bitwy pod Adulla, w której poniosło śmierć wielu żołnierzy. Ich dowódca, Juda Machabeusz, złożył za nich ofiarę przebłagalną. Zatem już w II w. przed Chrystusem Izraelici wierzyli, iż istnieje miejsce, w którym przebywają dusze odbywające pokutę za grzechy i że można tym duszom iść z pomocą, aby na końcu świata przy powszechnym zmartwychwstaniu ciał, mogły być zaliczone do zbawionych.

Dogmat Kościoła opiera się przede wszystkim na tradycji, na powszechnej i od początków chrześcijaństwa sięgającej praktyce odprawiania modlitw za zmarłych. Już Tertulian (160-240) pisze: „W dzień rocznicy składamy za zmarłych ofiary”. Nie pisze, że składa się ofiary ku czci zmarłych, gdyż byłoby to uważane za bałwochwalstwo, ale podaje, że „za zmarłych” składano ofiary. Było więc już wtedy przekonanie, że zmarli potrzebują od nas pomocy. Gdzie indziej przytacza tenże pisarz chrześcijański informację o pewnej niewieście, która modli się za swojego męża i prosi dla niego o ochłodę.

W katakumbach na grobach chrześcijańskich spotykamy często napisy, gdzie w usta zmarłego lub jego rodziny kładzie się słowa prośby o modlitwę do Boga w intencji tego, który odszedł z tej ziemi. Nie spotykamy natomiast podobnych napisów na grobach męczenników, co świadczy wyraźnie o przekonaniu wiernych, że modłów naszych już nie potrzebują. Św. Efrem (+ 373) poleca w swoim testamencie, aby dnia trzydziestego od jego śmierci odbyło się nabożeństwo za niego, „bowiem ofiary złożone przez żywych pomagają umarłym”. O istnieniu czyśćca piszą niemniej jasno św. Augustyn (+ 430), św. Cezariusz z Arles (+ 543) i św. Grzegorz Wielki (+ 604).

Według wizji, jakie otrzymywała św. Katarzyna Genueńska, największą karą dla duszy czyśćcowej jest jej tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza dopiero po śmierci poznaje, kim jest Bóg, poznaje Go jako pełnię miłości, piękna i świętości. Za wszelką cenę chce się z Nim połączyć, a jednak nie jest jeszcze tego godna. Sama więc pragnie szukać miejsca, gdzie mogłaby się oczyścić. Tym właśnie miejscem jest czyściec. Ogniem zaś, który będzie ją palił, będzie miłość, pragnąca nieprzeparcie połączyć się z Bogiem. Dusze czyśćcowe cierpią ból rozłąki, żar pragnienia, aby się połączyć z podmiotem swojej najwyższej miłości. Dusze czyśćcowe równocześnie będą opływały w szczęście, że są miłowane, że Bóg je uważa za swoich przyjaciół i czeka na nie.

 

 

 

Uroczystość Poświęcenia Kościoła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Banasiuk                       1. O. Waldemar Grubka    2. O. Przemysław Kryspin    

8.30     O. Przemysław Kryspin                    1.  O. Andrzej Derdziuk     2. O. Paweł Kaczorek

10.00   O. Andrzej Derdziuk                        1. O. Andrzej Cebula         2. O Krzysztof Groszyk       3.  O. Solan Dąbrowski   4. O.    Tomasz Mączewski

11.30    O. Andrzej Cebula                            1. O. Radomir Kryński        2. O. Przemysław Kryspin       3. O. Magnus Kula   4. O. Waldemar Grubka

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski    1. O. Paweł Kaczorek  

13.00    O. Waldemar Grubka                      1. O. Andrzej Derdziuk       2. O. Adam Dobrodziej         3. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Szczepan Dzyr                              1. O. Krzysztof Groszyk      2. O. Solan    Dąbrowski

18.00  O. Tomasz Mantyk                                1. O. Andrzej Cebula          2. O. Tomasz Mączewski    3. O. Radomir Kryński     4. O. Adam Dobrodziej   

 

Homilia – O. Szczepan Dzyr. Zaproszenie na Katechezy Ewangelizacyjne.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie

Uroczystość Poświecenia Kościoła

W tę niedzielę:

 1. Uwielbienie prowadzone przez Duszpasterstwo Młodych i przyjaciół dziś o godzinie 19.00 w kościele.. Zachęcamy do wspólnej modlitwy uwielbienia.

W tym tygodniu:

 1. W poniedziałek swoje imieniny obchodzi O. Przemysław Kryspin – duszpasterz chorych, opiekun Grupy modlitwy św. Rity i Oazy. Msza św. w jego intencji w poniedziałek o godzinie 6.30.
 2. W środę – 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy sw. Msze św. z procesją żałobną na cmentarzach przy ul. Lipowej, Unickiej i na cmentarzu komunalnym na Majdanku rozpoczną się o godz. 12.
 3. W czwartek – 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą sprawowane według porządku świątecznego: o godzinie: 6.30, 7.30. 8.30. 10.00,16.30 i o godzinie 18.00. Przez miesiąc  listopad codziennie o 17.25 odmawiany będzie Różaniec a  o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.  Od środy  będą czytane zaznaczone wypominki z Osiedla  Konstantynów. Naszym bliskim zmarłym zawdzięczamy wiele dobra – duchowego i materialnego. Mamy więc wobec nich obowiązek wdzięczności, który możemy spłacić modlitwą, poleceniem w wypominkach lub zamówieniem Mszy św. o ich zbawienie. Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji. Przypominamy, że od 1- 8 listopada można uzyskać odpust zupełny w intencji zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy. Warunki odpustu: nawiedzenie cmentarza i modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego, oraz stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi.
 4. Dni odnowy wewnętrznej:
 • I czwartek – modlitwa adoracyjna Najświętszego Sakramentu z prośbą o nowe o powołania kapłańskie i zakonne – od godz. 15.00 w kaplicy Matki Bożej.
 • I piątek – dzień     wynagrodzenia za grzechy.  Spowiedź     dzieci     od     16.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.30.
 • I sobota – zapraszamy na Msze św. o godzinie 18.00 z Nieszporami i po Mszy sw. nabożeństwo.
 1. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy młodzież na godzinę 19.00 na  liturgię pokutną. Jest to okazja do głębszego przeżycia spowiedzi i modlitwy uwielbienia.
 2. W przyszłą niedziele zbiórka do puszek w ramach Pomocy Kościoła Prześladowanego – wesprzemy chrześcijan z Bliskiego Wschodu.

Ogłoszenia inne:

 1. Dziś możemy wziąć udział w obywatelskiej akcji „Zatrzymaj aborcję”. Ponad 90 % aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać – zabija się je w okrutny sposób. Zachęcamy do poparcia i podpisania się pod wnioskiem. Podpisy zbierają członkowie Domowego Kościoła przy głównych drzwiach kościoła.  
 2. Duszpasterstwo Młodych dziś przed kościołem rozprowadza znicze nagrobne jako cegiełki na działalność duszpastersko-ewangelizacyjną wśród młodzieży. Zachęcam do wsparcia tej inicjatywy.
 3. W tym roku kończy się 5 – letnia kadencja Duszpasterskich Rad Parafialnych. Ks. Arcybiskup wydał dekret zarządzający nowe wybory do rad parafialnych. W listopadzie zostaną zgłoszeni przedstawiciele wspólnot. Można też indywidualnie zgłosić kandydatów do proboszcza. Dotychczasowym Członkom naszej Rady Duszpasterskiej dziękujemy za 5-letnią posługę w naszej parafii.
 4. W gablotach ogłoszeń zaproszenia: na Festiwal Filmów Chrześcijańskich w kinie Bajka i informacje na temat Rekolekcji kapucyńskich dla mężczyzn w naszym klasztorze.
 5. Dziś do kawiarenki u Franka zapraszają nas członkowie Wspólnoty Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej na smakołyki własnej produkcji.
 6. Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę i wsparcie materialne na potrzeby naszej parafii i klasztoru. Niech pragnienie świętości jeszcze bardziej pobudzi w nas troskę o świątynię naszego ciała poprzez systematyczne życie sakramentalne.
 7. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Walentyna Zgardzińska z ul. Dragonów i Ludwik Mika z ul. Krasińskiego. Wieczny odpoczynek racz  im dać Panie….

Weekend Małżeński na Poczekajce

Małżonków, którzy pragną odnowienia i pogłębienia wzajemnej więzi małżeńskiej zapraszamy do uczestnictwa w Weekendzie Małżeńskim jako warsztatowej formie rekolekcji dla par. Warsztaty odbędą się w dniach 17 – 19 listopada 2017 roku w naszej parafii. Temat  brzmi: Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się kochana? Szczegóły i zapisy na stronie weekendmalzenski.pl

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności w wyjściu na przeciw oczekiwaniom żony i zrozumieniu potrzeb jej kobiecego serca. Większość mężów, którzy z powodzeniem zaopatrują i chronią swoje rodziny oraz cieszą się z postawy wobec swoich żon, jest przekonana, że jako mężowie świetnie spełniają swoją rolę. Są wierni swoim żonom, wykonują to, co do nich należy. Nie mają takiej potrzeby miłości, więc dlaczego żona ma? Są z siebie dumni i zadowoleni. Nawet nie przypuszczają, że ich żony czują się rozczarowane. Poznanie specyfiki kobiecych potrzeb dotyczących zapotrzebowania na miłość będzie głównym motywem naszej pracy. Dialog w parach małżeńskich stanie się szansą na wypracowanie nowej perspektywy zaspokajania potrzeb.

Katechezy Nowej Ewangelizacji na Poczekajce

Zapraszamy na katechezy ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez O. Szczepana Dzyra i braci ze wspólnoty neokatechumenalne.  

Katechezy zaczynają się w poniedziałek 30 października i będą w poniedziałki i piątki o godzinie 19.30 w starym kościele. Przyjdź Bo na Ciebie czeka !!!!

Więcej na temat Drogi neokatechumenalnej  zobacz

 

 

Rekolekcje Kapucyńskie na Poczekajce

Na Rekolekcje Kapucyńskie zapraszamy mężczyzn (18-30 lat), którzy są zainteresowani naszym życiem. Rekolekcje to wyjątkowa okazja do tego, żeby poznać braci i sposób ich życia. To również czas na osobistą modlitwę, wyciszenie i doświadczenie Pana Boga. rekolekcje w naszym klasztorze na Poczekajce odbędą się w dniach 17- 19 listopada. Szczegółowe informacje i zgłoszenie uczestnictwa: O. Szymon tel. 797 907 131.

Akcja „Zatrzymaj aborcje”

W przyszłą niedzielę będziemy mogli wziąć udział w obywatelskiej akcji „Zatrzymaj aborcję”. Ponad 90 % aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać – zabija się je w okrutny sposób. Aby Sejm rozpatrzył wniosek potrzeba minimum 100 tys. podpisów. Dlatego zachęcamy do poparcia i podpisania się pod wnioskiem. Potrzebny będzie PESEL. Więcej info: http://zatrzymajaborcje.pl

29 Niedziela Zwykła

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Szczepan Dzyr                                                       1. O. Adam Dobrodziej    

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Radomir Kryński        2. O. Waldemar Grubka

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Szczepan Dzyr      2. O Andrzej Cebula   3.  O. Magnus Kula  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Radomir Kryński   2. O. Solan Dąbrowski   3. Tomasz Mantyk  

11.30 (st. Kościół)  O. Magnus Kula                                      1. O. O. Waldemar Grubka

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Adam Dobrodziej       2. O. Paweł Kaczorek    

14.10 – (Msza św. dla dzieci przygot. się do I komunii św. i ich rodziców) o. Waldemar Grubka            1. O. Tomasz Mantyk

16.00    O.. Paweł ł Kaczorek                                                 1. O. Adam Dobrodziej    2. O. Andrzej Cebula     

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Paweł Kaczorek      2. O. Leopold Marek  3.  O. Waldemar Grubka

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie