III Niedziela Wielkanocna – 30.04.2017 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: ?Weź i czytaj„. Jest to dobra okazja, aby zadać sobie pytanie o znajomość i rolę Pisma św. w moim życiu? Podczas wizyty duszpasterskiej zauważyliśmy w wielu domach egzemplarze Pisma świętego bez imprimatur katolickiego, najczęściej Pismo św. Świadków Jehowy powrzucane do skrzynek listowych i wydanie brytyjskiej biblii protestanckiej. Zachęcamy do sprawdzenia jakie Pismo św. jest w naszym domu. W naszym Punkcie książki można kupić Pismo św. w katolickim w przystępnej cenie. Zachęcamy w tym tygodniu do Lektury Listu św. Pawła do Galatów.

II. W tym tygodniu:

2. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj w tradycji polskiej szczególnie poświecony osobie Matki Bożej.Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny codziennie o godzinie 17.30.

3. Msza św. imieninowa br. Zygmunta Komińczyka – naszego zakrystianina we wtorek o godzinie 6.30. polecamy jego osobę Waszym modlitwom.

4. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ? będzie obchodzona w środę. Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 6.30. Porządek Mszy św. niedzielny o godzinie: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i o godzinie 18.00. Nie będzie Mszy św. w starym Kościele. Jest to zarazem kolejna rocznica Konstytucji 3 maja. ? święto narodowe. Zachęcamy do wywieszenie flag narodowych. Jest to zewnętrznym znakiem naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.

5. Maturzystów i ich bliskich zapraszamy na Mszę św. w środę 3 maja o godz. 18:00 w intencji o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów maturalnych. Po Mszy będzie krótkie nabożeństwo z indywidualnym błogosławieństwem dla piszących matury.

6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

? I czwartek ? adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej od godziny 15.00

? I piątek ? Msze św. według porządku dnia powszedniego. Spowiedź pól godziny przed Mszą św. Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godzinie 16.30 a od godziny 16.00 spowiedź.

? I sobota ? Msza św. z Nieszporami o godzinie 18.00 i po niej nabożeństwo zakończone procesją.

7. W pierwszy czwartek miesiąca o 19:00 pokutna Liturgia Słowa dla młodych z możliwością spowiedzi. Jest to okazja do głębszego przeżycia sakramentu pojednania.

III. W przyszłą niedzielę:

8. I Komunia św. dzieci z grupy parafialnej w przyszłą niedzielę o godz. 11.30. Spowiedź tych dzieci i ich rodziców – w sobotę o godz. 9.00.

IV. Ogłoszenia różne:

9. Setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie a także możliwość nawiedzenia grobów dzieci Fatimskich Hiacynty i Franciszka, które będą wyniesione do chwały ołtarzy przez papieża Franciszka to uniezwykla okazja do uczestnictwa w samolotowej pielgrzymce organizowanej przez naszą parafią do Fatimy z nawiedzeniem też sanktuarium Świętego Jakuba Apostola. Pielgrzymka w lipcu. Jest jeszcze 6 ostatnich miejsc. Ostateczny termin zapisów do środy włącznie ze względu na ostateczną rezerwacje biletów na samolot. Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej. zapisy u proboszcza parafii. bardzo zachęcamy.

10 Stowarzyszenie ?Mała szkoła wielkie szanse” zaprasza na Koncert charytatywny w przyszła niedzielę o godzinie 19.00 w amfiteatrze, na rzecz dzieci ze szkoły w Mariance. Dla uczestników charytatywnie wystąpi zespół poezji śpiewanej Cisza Jak Ta, który to od dwunastu lat ubiera w nuty słowa wielkich polskich poetów.1

11.. Dziękujemy za wszelkie oznaki dobra i życzliwości. Na nadchodzący tydzień życzymy opieki Maryi – Patronki majowych dni i obfitości darów Bożych w codziennym życiu a maturzystom światła Ducha Świętego z zdawaniu egzaminów maturalnych.

12. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Janusz Szozda z ul. Irydiona, Maria Barcz z ul. Krasińskiego i Tadeusz Kowalczyk z ul. Wołódyjowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..

III Niedziela Wielkanocna – 30.04.2017 r.

07.00 – o.  Radomir Kryński           1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Szczepan Dzyr              1.  o. Andrzej Derdziuk       2.  o. O.Waldemar Grubka

10.00 – o. Andrzej Derdziuk           1.  o. Jarosław Banasiuk     2. o. Andrzej Cebula

11.30 – o.Andrzej Cebula              1.  o. Adam Dobrodziej       2. o. Radomir Kryński 

11.30 (stary K-ł)  – o. Jarosław Banasiuk  1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Waldemar Grubka        1. o. Paweł Kaczorek          2. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Paweł Kaczorek           1.  o. Jarosław KUbera        2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o.Jarosław Kubera           1.  o. Jarosław  Banasiuk  2. o. Paweł Kaczorek 

                                                   

                                                       

Homilia – celebrans – Niedziela Biblijna + kazanie katechizmowe: Kościół jest powszechny ? KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 , paragraf 3 nr 830-856.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – będzie obchodzona w środę. Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie o godzinie 6.30. Porządek Mszy św. niedzielny o godzinie: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i o godzinie 18.00. Nie będzie Mszy św. w starym Kościele. Jest to zarazem kolejna rocznica Konstytucji 3 maja. ? święto narodowe. Zachęcamy do wywieszenie flag narodowych. Jest to zewnętrznym znakiem naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.

 

 KRÓLOWA POLSKI – tytuł nadany Matce Bożej w ślubach króla Jana Kazimierza Wazy we Lwowie 1 IV 1656 w czasie szwedzkiego ?potopu?. Jednakże kult maryjny zakorzeniony był od początku istnienia polskiej państwowości; wymownym tego potwierdzeniem jest fakt, że patronką pierwszej metropolii w Gnieźnie w X w. została Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego Wniebowzięcia. Ponieważ metropolia ta obejmowała swymi granicami całe Królestwo Bolesława Chrobrego, dlatego Matka Boża była Patronką również i Królestwa Polskiego. Także druga metropolia w Haliczu (przeniesiona w 1412 do Lwowa) została również poświęcona Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Również trzecia z rzędu metropolia na ziemiach polskich, założona w 1783 w Mohylowie nad Dnieprem otrzymała patronat Wniebowziętej Matki Bożej.

J. Długosz w opisie Jasnej Góry określa obraz Częstochowskiej jako imago Gloriosissimae et Excellentissimae Virginis et Dominae ac Reginae mundi et nostrae Mariae. Dwukrotnie królowie polscy wyrażali dziękczynienie Maryi za zwycięstwa oręża polskiego. Uczynił to Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem (1410) gdy fundował klasztor Brygidek w Lublinie oraz Zygmunt Stary gdy dziękował Najświętszej Maryi Pannie w 1514 za zwycięstwo pod Orszą.

Szczególną rolę w rozwoju kultu Królowej Polski odegrały śluby lwowskie Jana Kazimierza oraz koronacja papieskimi koronami cudownego obrazu z Jasnej Góry 8 IX 1717. Konstytucja sejmowa 1764 potwierdziła, że ?Rzeczpospolita jest dla swej Najświętszej Królowej Maryi Panny, w częstochowskim obrazie słynącej, nabożna i jej protekcyjej w potrzebach doznająca?. Święto ustanowione na 3 V przez papieża Benedykta XV w 1920.

  

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu . Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.

Konstytucja 3 maja 1791r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji 3 maja zmieniono również następujące elementy: Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; Zniesiono liberum veto wolne elekcje, konfederacje; Decyzje sejmu będą wiążące dla sejmików wojewódzkich; Sejm składał się z dwóch izb – wybierany będzie na dwuletnią kadencję; Głową rządu stawał się król – jego decyzje, by weszły w życie, wymagały kontrasygnaty ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.

Chłopi przeszli pod opiekę rządu. Według artykułu Czwartego (?Chłopi włościanie?) ?odtąd jakiekolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli, czyli by te swobody, nadania i umowy były z gromadami, czyli też z każdym osobno wsi mieszkańcem zrobione, będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.? Rzemieślników i kupców obcego pochodzenia zachęcano przez zapewnienie im wielu swobód do osiedlenia się w Polsce.

Jeżeli zaś chodzi o szlachtę, ustawa rządowa gwarantowała „stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody , wolności , prerogatywy i pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym” . Ale szlachta o której tu mowa – to „ziemianie”, a więc właściciele majątków . Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą, i własnościową, w szczególności środków i narzędzi produkcyjnych .Ustawa zwalniała szlachtę od kwaterunku wojskowego . Utrzymana została zwierzchność dominialna szlachty nad chłopstwem. Szlachtę nie osiadłą oraz czynszową odsunięto od wpływu na sprawy publiczne, pozbawiając ją prawa udziału w sejmikach. Utrzymano zasadę, że świeże szlachectwo nie daje jeszcze w pierwszym i drugim pokoleniu prawa piastowania wyższych urzędów . Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego utrzymały zatem w obrębie państwa feudalnego ustrój stanowy, ale przegrody stanowe uczyniły mniej rygorystycznymi niż dotąd . Szlachectwo miało się odtąd łączyć nie tylko z urodzeniem, ale i z własnością ziemi oraz funkcją społeczną.

Jak każde wielkie wydarzenie, Konstytucję Trzeciego Maja hucznie obchodzono.
Stulecie uchwalenia Konstytucji uświęcone zostało licznymi obchodami w Galicji; w Warszawie pod zaborem rosyjskim i w zaborze pruskim nie mogło być należycie uczczone. Duże znaczenie miała ekspozycja we Lwowie w 1891 r. jednego z ostatnich wielkich dzieł Jana Matejki ? Konstytucja 3 Maja, które artysta przeznaczył dla Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w przyszłej niepodległej Rzeczypospolitej. Zachował się również opis obchodów stulecia uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1891 r., które odbyły się w Krzeszowicach. Była to okazała uroczystość. Rozpoczęły ją salwy z moździerzy, które poprzedziły nabożeństwo odprawione w kościele parafialnym o dziewiątej rano przez ks. Józefa Slosarczyka. O godzinie osiemnastej w sali łazienkowej, przystrojonej w godło narodowe, odczyt do licznie zebranych mieszkańców Krzeszowic wygłosił Walery Krawczyński, kandydat notarialny. Chór dziecięcy odśpiewał pieśni patriotyczne. W komitecie obchodów rocznicy byli także miejscowi Żydzi ? Maurycy Buchsbaum i Daniel Hoffman, którzy zorganizowali z tej okazji modły w bożnicy i odczyt historyczny.
125 rocznica Konstytucji wypadła w czasie pierwszej wojny światowej, w 1916 r., gdy Warszawa i Królestwo Polskie znajdowały się już pod okupacją niemiecka, umożliwiającą nawiązanie do niepodległej tradycji Rzeczypospolitej. Dzień 3 maja 1916 r. święcony był uroczyście, ukazały się liczne publikacje popularne, przybliżające opinii publicznej tradycję Ustawy Rządowej. Odzyskanie niepodległości stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi ? 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za święto państwowe. W okresie międzywojennym uroczystości trzeciomajowe odbywały się w Krzeszowicach pod patronatem miejscowych władz i proboszcza. Na rynku licznie gromadzili się mieszkańców, np. 3 maja 1933 r. w obchodach wzięło udział 1200 ludzi.

Niestety, po zakończeniu drugiej wojnie światowej okazało się niemożliwe utrzymanie trzeciego maja jako święta państwowego obok Święta Pracy obchodzonego pierwszego maja. Obchody trzeciomajowe w 1945 r. przebiegły w Krzeszowicach bez zakłóceń. Natomiast w 1946 r. licznie zgromadzonych uczestników uroczystości rozpędzała milicja. Ludowcy, którzy w liczbie około trzydziestu przybyli na koniach, nie pozwolili wypędzić się z miasta. Na czele z Józefem Kurdzielem długo manifestowali i przejeżdżali przez wszystkie ulice Krzeszowic. Uroczystości, które odbyły się w 1947 r. również miały burzliwy przebieg. Milicja rozpędziła zgromadzonych. Następnie przeprowadzono rewizje u uczestników manifestacji, część z nich została aresztowana i osadzona w areszcie w Chrzanowie. Przywrócenie święta 3 Maja nastąpiło dopiero 6 kwietnia 1990 r.
W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23.04.2017 r.

07.00 – o.  Jaroslaw Banasiuk      1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Adam Dobrodziej         1.  o. Paweł Kaczorek          2.  o. Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Jarosław Kubera           1.  o. Jarosław Banasiuk     2. o. Tomasz Mączewski

                                                        3. o.  Adam Dobrodziej

11.30 – o.Andrzej Cebula              1.  o. Jarosław Kubera        2. o. Szczepan Dzyr

                                                        3. o. Radomir Kryński

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski 1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o. Waldemar Grubka        1. o. Adam Dobordziej         2. o. Jaroslaw Banasiuk

16.00 – o. Radomir Kryński          1.  o. Tomasz Mączewski   2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o.Tomasz Mantyk            1.  o. Jarosław  Kubera       2. o. Andrzej Cebula

                                                       3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23.04.2017 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. Z przeżywaniem Święta Miłosierdzia Bożego związał Pan Jezus niezwykłe przywileje. Obiecał, że ten kto w tym dniu będzie w stanie łaski uświęcającej i przyjmie komunie świętą dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. ?Pragnę aby Święto Miłosierdzia Bożego było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz a szczególnie dla grzeszników. W tym dniu otwarte są wszelkie upusty Boże, przez które płyną łaski… wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do źródła Miłosierdzia Mojego„. Dziś o godzinie 15.00 zapraszamy na uroczystą Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

2. Dziś rozpoczyna się 73. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Być dobrym jak chleb. Kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca. Tym, którzy wspierają to dzieło z serca dziękujemy.

3.Dziś możemy wesprzeć ofiarami materialnymi składanymi do puszek przy wyjściach z kościoła Ofiary wojny w Syrii.

4. Duszpasterstwo Młodych zaprasza na spotkanie z Panem dr Piotrem Szczukiewiczem, psychologiem, zatytułowane ‚Za daleko… za blisko.. czyli jak? Kryzys intymności’ o problemach w budowaniu relacji. Spotkanie w amfiteatrze, dziś o 19:15.

II.W tym tygodniu:

5. Liturgiczną Uroczystość św. Wojciecha głównego patrona Polski przeniesioną z racji dzisiejszej uroczystości będziemy obchodzić w poniedziałek. Msze św. według porządku powszedniego.

6. Msza sw. i nabożeństwo o uzdrowienie duchowe i fizyczne ? w najbliższy czwartek rozpocznie się o godzinie 18.00.

III. Ogłoszenia inne:

7 .Trwają XXIV Mistrzostwa o Puchar Niepokalanej w piłkę nożną organizowane przez Stowarzyszenie. Do turnieju zgłosiło się 18 drużyn w których jest ponad 180 zawodników. Rozgrywki odbywają się w soboty na ogrodzie klasztornym. Wszystkim drużynom życzymy wygranych meczów i radości i satysfakcji z udziału w Turnieju. Zachęcamy ludzi dobrej woli do wsparcia finansowego zakupu nagród i pucharów. Ofiary można przekazywać na konto bankowe z dopiskiem ?Puchar Niepokalanej”. Za wszelkie ofiary bardzo dziękujemy.

8. Społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Struga zaprasza na Dzień otwartych drzwi w piątek od godzinie 12.00. Dzień wcześniej w czwartek o godzinie 17.00 zainteresowani rodzice są zaproszeni do naszego amfiteatru na spektakl szkolnego teatru ? ?Kropka po prostu”. Po spektaklu będzie spotkanie z dyrektorem Szkoły.

9. Koncert charytatywny ?Okaż serce” na dalsze leczenie Marcina Hemperka – ucznia Zespołu Szkół Elektronicznych, który kilka lat temu uległ wypadkowi i wybudzony ze śpiączki potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Koncert w piątek w naszym amfiteatrze o godzinie 19.00. Zapraszamy.

10. Wspierając działania parafii i Stowarzyszenia zachęcamy do przekazania 1% z Waszych podatków. Członkowie Stowarzyszenia służą pomocą w wypełnianiu PIT-ów za ubiegły rok w zamian za 1% – już ostatni czwartek od 15.00 -18.00 w Sali nr 3.

11.Dziękujemy za wszelkie oznaki życzliwości i dobra z jakim spotykamy z waszej strony. Życzymy, aby nadchodzący tydzień obfitował w Boże błogosławieństwo a radość Zmartwychwstania Pańskiego niech przemieni się w gorliwość i pragnienie świętości.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Co roku na zakończenie oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Z przeżywaniem Święta Miłosierdzia Bożego związał Pan Jezus niezwykłe przywileje. Obiecał, że ten, kto w tym dniu będzie w stanie łaski uświęcającej i przyjmie Komunię świętą dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
?Pragnę, aby Święto Miłosierdzia Bożego było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników. W tym dniu otwarte są wszelkie upusty Boże, przez które płyną łaski… wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do źródła Miłosierdzia Mojego„.
W niedzielę – 23  kwietnia – o godzinie 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będziemy modlić się odpuszczenie naszych grzechów i prosić o łaskę wiery, dla tych, ktoży ją utracili.

Pielgrzymka do Meksyku z nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe

 Nasza parafia organizuje kolejną pielgrzymkę do Meksyku z nawiedzeniem Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupa.  Są już tylko miejsca rezerwowe. 

PIELGRZYMKA DO MEKSYKU

Guadalupe – Acapulco – Jukatan

 

w terminie: 25.01 – 10.02.2018 r. /17 dni/samolotowa

 Cena: 4800 zł + 1550 USD/os grupa min. 30 osób.

 

1 DZIEŃ – 25.01.18 – Godz. 04.00 – Zbiórka i Msza św. w Kaplicy w hali odlotów międzynarodowych na lotnisku Okęcie, 04.40 – odprawa bagażowo-paszportowa. 06.40 wylot do Paryża (CDG), przylot o 09.10, przesiadka, o godz. 11.00 wylot do Meksyku, lot trwa 12 godz 15 min. Przylot do MEXICO-CITY o godz. 16.15 (czasu lokalnego). Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.

 

2 DZIEŃ – 26.01.18 – Śniadanie. Wizyta w najważniejszym Sanktuarium obu Ameryk, w Bazylice Matki Bożej w GUADALUPE połączona ze Mszą Świętą. Po wspólnym zwiedzaniu czas wolny na indywidualną modlitwę i zakup pamiątek. Przejazd do słynnych piramid w TEOTIHUACAN: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Piramida Pierzastego Węża i zespoły pałacowe z malowidłami. Kolacja w restauracji w pobliżu piramid, powrót do hotelu i nocleg.

 

3 DZIEŃ – 27.01.18 – Śniadanie. Zwiedzanie serca kulturalnego i politycznego kraju – CIUDAD DE MEXICO: kolonialne Stare Miasto z barokową Katedrą WNMP, Pałac Prezydencki, Zocalo – największy plac Ameryki, Muzeum Antropologiczne – największa na świecie kolekcja sztuki prekolumbijskiej. Po południu przejazd do Sanktuarium Matki Bożej w GUADALUPE, Msza Święta. Czas na zakupy i prywatną modlitwę. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

 

4 DZIEŃ – 28.01.18 – Śniadanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO GROT CACAHUAMILPA należących do największych systemów jaskiń na świecie, zwiedzanie CACAHUAMILPA – najpiękniejszej jaskini Meksyku. Spacer po olbrzymich komnatach, połączony z podziwianiem różnorodnych, podświetlanych, form geologicznych. Następnie przejazd do słynącego z wyrobów ze srebra TAXCO: spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta, wizyta w barokowym kościele Św. Priscylii i Św. Sebastiana. Msza Święta. Czas wolny na odwiedzenie licznych warsztatów oferujących wyroby ze srebra. Kolacja i nocleg.

 

5 DZIEŃ – 29.01.18 – Po śniadaniu i Mszy Świętej przejazd do słynnego kurortu ACAPULCO. All inclusive. Po południu możliwość plażowania i pierwszego kontaktu z OCEANEM SPOKOJNYM (PACYFIKIEM).

 

6 DZIEŃ – 30.01.18 – ACAPULCO – all inclusive. Msza Święta w hotelu. Plażowanie na bajecznych plażach nad Pacyfikiem lub możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej.

 

7 DZIEŃ – 31.01.18 – Śniadanie. Msza Święta. Przejazd do stanu Puebla. Po drodze krótka przerwa na spacer w TEPOTZLAN, uroczym miasteczku, w dolinie u stóp majestatycznych gór; położonym nieco z dala od turystycznych szlaków, wg prastarych wierzeń miejsce urodzenia ?Pierzastego Węża” – boga czczonego w prekolumbijskim Meksyku. Kolacja i nocleg w PUEBLA.

 

8 DZIEŃ – 01.02.18 – Śniadanie. Msza Święta. Zwiedzanie PUEBLA – najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku: Starówka, barokowa Katedra z dzwonami zawieszonymi wg legendy przez aniołów, Kościół Św. Dominika ze wspaniałą Kaplicą Różańcową uważaną w Meksyku za VIII cud świata. Msza Święta. Przejazd przez góry SIERRA MADRE DE OAXACA.

 

Po drodze krótka przerwa na zdjęcia z olbrzymimi kaktusami w tle. Po południu spacer po kolonialnym centrum OAXACA – miasta – serca kulturalnego tej części Meksyku: Katedra, Zocalo, kościół Santo Domingo. Kolacja i nocleg.

 

9 DZIEŃ – 02.02.18 – Śniadanie. Msza Św. Przejazd i zwiedzanie ruin dawnej stolicy Zapoteków MONTE ALBAN – zespołu piramid wzniesionych na ściętym stożku wzniesienia. Podziwianie panoramy gór ze szczytów piramid. Przejazd do SANTA MARIA DEL TULE – postój przy cypryśniku meksykańskim – najstarszym drzewie w Meksyku, tzw. „drzewie z Tule”. Potem wizyta w rodzinnej fabryczce wytwarzającej mezcal – jeden z narodowych trunków meksykańskich na bazie agawy i robaka; Przejazd przez góry do hotelu w Tehuantepec lub w Salina Cruz. Kolacja i nocleg.

 

10 DZIEŃ – 03.02.18 – Śniadanie. Msza Święta. Przejazd w góry do PARKU NARODOWEGO KANIONU SUMIDERO nad przełomem rzeki Grijalva – spływ motorówkami w dramatycznej scenerii kanionu, którego ściany sięgają 800 m. Podczas spływu spotkanie ze światem lokalnej flory i fauny; tropikalne ptactwo: sępy, pelikany, czaple, krokodyle, małpy. Dalsza jazda do miasta SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, położonego na wys. 2200 m n.p.m. Kolacja i nocleg.

 

11 DZIEŃ – 04.02.18 – Śniadanie. Spacer po kolonialnym centrum stolicy zapatystów – mieście SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, pełnym malowniczych kolorowych uliczek, kościołów i kawiarni. Przejazd do nieodległych indiańskich wiosek SAN JUAN CHAMULA i ZINACANTAN. Podpatrywanie życia potomków Majów, którzy do dzisiejszego dnia w większości noszą swoje tradycyjne stroje, zachowali stare zwyczaje i wierzenia swoich przodków (synkretyzm religijny). Możliwość zakupu indiańskich wyrobów rękodzieła, poncha, torby, wisiorki, bieżniki. Msza Święta podczas dnia. Powrót do SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS w godzinach popołoudniowych i wolny czas na indywidualne spacery po mieście. Kolacja i nocleg.

 

12 DZIEŃ – 05.02.18 – Śniadanie – Przejazd krętą drogą przez dżunglę. Postój nad błękitnymi kaskadami AGUA AZUL, możliwość kąpieli i spacerów wzdłuż kaskad, zakupów lub przerwy na posiłek. Dalsza jazda przez dżunglę, postój na podziwianie wspaniale wkomponowanego w dżunglę wodospadu MISHOL-HA. Msza św., kolacja i nocleg w PALENQUE.

 

13 DZIEŃ – 06.02.18 – Śniadanie. Msza św. Zwiedzanie rozrzuconych w dżungli budowli Majów w PALENQUE: Świątynia Inskrypcji, Świątynia Krzyża, Świątynia Słońca. Przez wielu miejsce to uważane jest za jedno z najpiękniejszych w Meksyku. Przejazd na równinny obszar PÓŁWYSPU JUKATAN. Po drodze spacer w miasteczku CAMPECHE – stare miasto o kształcie fortecy, dawny port handlowy i piracki, obecnie wpisany na listę UNESCO. Uliczki wyznaczają rzędy kolorowych domów, podwórka kryją przytulne kawiarnie i pijalnie czekolady. Dalszy przejazd do MERIDY do hotelu na kolację. Wieczorem dla chętnych spacer po kolonialnej stolicy Jukatanu, podziwianie wspaniałej architektury. Nocleg.

 

14 DZIEŃ – 07.02.18 – Śniadanie. Wizyta w IZAMAL – najważniejszym Sanktuarium Maryjnym na Jukatanie ze Mszą Świętą.

 

W miejscu tym był również papież św. Jan Paweł II w 1993 r., odprawiając Mszę św. dla Indian. Następnie zwiedzanie wspaniałego kompleksu budowli Majów w CHICHEN ITZA, będącego na liście Nowożytnych Cudów Świata m.in. Piramida Kukulkana, Świątynia Tysiąca Kolumn, Obserwatorium, Święta Studnia, Boisko do gry w pelote. Dojazd na wybrzeże do CANCUN lub. All inclusive.

 

15 DZIEŃ – 08.02.18 CANCUN/PLAYA DEL CARMEN. Plażowanie na bajecznych plażach MORZA KARAIBSKIEGO. Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej. All inclusive.

 

16 DZIEŃ – 09.02.18 Wczesnym popołudniem przejazd na lotnisko Cancun. Odprawa. Wylot do Paryża o 19.30. Lot powrotny do Europy trwa ok. 9 godz. 20 min.

 

17 DZIEŃ – 10.02.18 Przylot do Paryża ok. 10.50. Przesiadka. Wylot do Warszawy o 16.00, przylot 18.10.

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

 

? śniadania i kolacje, w hotelach w Acapulco i w Cancun/Playa del Carmen all inclusive, 

? bilety lotnicze AIR FRANCE: WAW-MEX i CUN-WAW, opłaty lotniskowe, 

? opieka polskojęzycznego przewodnika na całej trasie, 

? transport klimatyzowanym autokarem, 

? bilety wstępu, hotele 4*, w Acapulco, Cancun – bezpośrednio przy plaży (lokalny standard), pokoje 2-os. z łazienką, 

? rezerwacja miejsc w kościołach lub w hotelach dla potrzeb codziennej Mszy Świętej, 

? ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL 50000 ?, NNW 15000 zł, bagażu 1000 zł, 

? napiwki w hotelach i restauracjach, 

? napiwki dla kierowcy i przewodnika (30 USD).

 

Cena: 4800 zł + 1550 USD/os grupa min. 30 osób.

 

CENA NIE ZAWIERA: 

? napojów do kolacji, 

? dojazdu na/z Okęcie (będzie zorganizowany transport  Lublin- Warszawa Okęcie – Lublin. Cena przejazdu będzie podana na spotkaniu przed wyjazdem)

? dopłaty do pokoju 1-osobowego 700 USD, 

? wycieczek fakultatywnych, 

? ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ok. 320 zł/os (polisa powinna być wykupiona do 5 dni od umowy-zgłoszenia), 

? ubezpieczenia za objęcie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych ok. 420 zł/os.

Zapisy u O. Waldemara Grubki tel: 600 407 351

 

z wpłatą zaliczki 800 zł/os do 30.04.2017, z czego 500 zł stanowi bezzwrotny depozyt za bilet lotniczy; wpłata: 550 USD do 20 sierpnia 2017, 4000 zł + 1000 USD/os do 15 grudnia 2017 r.

 

UWAGA: W razie rezygnacji uczestnika do 102 dni przed wylotem linie lotnicze potrącają 500 zł, od 101 do 32 dni przed wylotem potrącenie wynosi 1300 zł, od 31 dnia przed wylotem potrącenie wyniesie za pełen bilet lotniczy ok. 3900 zł + koszty zamówionych świadczeń w Meksyku. W razie znalezienia osoby na swoje miejsce, zamiana nazwiska do 14 stycznia 2018 r. jest bezpłatna. Po tym terminie wystawiane są bilety i zmiany są niemożliwe, bilet przepada a linie obciążają za pełen koszt zamówionego biletu. Cena biletu może ulec zmianie w zależności od cen paliw, sytuacji gospodarczej na świecie.

 

Uczestnicy powinni posiadać PASZPORT WAŻNY MIN. 6 MIESIĘCY ponad okres trwania pielgrzymki. Należy dostarczyć xero paszportu do organizatora o. Waldemara lub do BP OLIMP, ul. Kościelna 5/lok. 4 najpóźniej do 15 grudnia 2017 r.

BIURO PODRÓŻY OBSŁUGUJĄCE W MEKSYKU: „EUROAMERICA TOUR” www.euroamerica.pl  a  w Polsce Biuro OLIMP w Lublinie

 

 

ALLELUJA Chrystus prawdziwie ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Dziękujemy Bogu za otrzymane łaski, odbyte rekolekcje, spowiedzi i przyjęte Kom. św.
Dziękujemy Wam, Kochani

 za liczny i pobożny udział w Triduum Paschalnym,
za czuwanie przy Chrystusie w Ciemnicy i Grobie: ministrantom, Oazie, Odnowie w Duchu Świętym, harcerzom, dzieciom i młodzieży, katechetom, FZŚ, Młodzieży Franciszkańskiej, Grupie Modlitwy O. Pio, Oazie Rodzin, Neokatechumenatowi, Kołom Żywego Różańca, i wszystkim grupom, mieszkańcom poszczególnych osiedli i ulic naszej parafii, a szczególnie tym, którzy przewodniczyli czuwaniom,
za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Bożego,
za troskę o czystość kościoła,
Organiście p. Pawłowi i Bratu Zakrystianowi,
Chórowi, który towarzyszył nam pięknym śpiewem przez dni Triduum paschalnego pod kier. naszego Organisty Pawła Skakowskiego

za radosną Procesję Rezurekcyjną, w której wzięli udział dorośli, młodzież i dzieci, dziękuję dziewczynkom i Siostrom, które je przygotowały, ministrantom, lektorom, przedstawicielom grup i wszystkim osobom zaangażowanym czynnie w tworzenie Procesji,
za ofiary, jałmużny wielkopostnej, ?chleba dobroci?, na Miejsca Święte, na kwiaty do Grobu, na tacę, dla parafii, dla seminarium i klasztoru.
dziękuję współbraciom, kapłanom, diakonom, braciom zakonnym i braciom klerykom za całe zaangażowanie związane z przygotowaniem i przeżyciem Świąt Paschalnych,
dziękuję Siostrom zakonnym.

 

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 16.04.2017 r.

6.00 –  O. Waldemar Grubka

8.30 – O. Radomir Kryński

10.00 – O. Przemysław Kryspin

11.30 – O. Andrzej Cebula

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Jarosław Kubera

18.00 – O. Tomasz Mączewski

Homilia – Celebrans.

UroczystośćZmartwychwstania Pańskiego 16.04.2017 r.

Dziś we wszystkich kościołach na całym świecie wielokrotnie śpiewa się radosne Alleluja. Ta radość jest na naszych ustach i w naszych sercach. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Panem.

Chrystus swoim zmartwychwstaniem rozprasza wszelkie obawy i czyni możliwym to, czego nasze serce nawet nie ośmiela się oczekiwać.

Wszystkim Parafianom i Gościom w imieniu całej wspólnoty kapucynów z Poczekajki życzę, aby te święta pełne radości z odkrywania obecności Pana Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas, stały się źródłem nowej nadziei. Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem, lękiem i smutkiem, daje nam duchową siłę do odnowionego spojrzenia w przyszłość. Życzę także, aby nasza codzienność, dzięki mocy Pana, napełniła się trwałą radością, pokojem, miłością i optymizmem pragnieniem częstego korzystania ze zdroju Bożego Miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. Życzenia te ogarniamy naszą modlitwą za Was. Dziękujemy także za troskę o piękno kościoła i wspomaganie materialne podejmowanych dzieł w parafii, klasztorze i seminarium, materialne wspieranie wykonywanego projektu ?stacji Maryjnych i Ostatniej Wieczerzy” na prezbiterium a także wykonanie nowych ławek na chórze organowym.

Wracając do naszych domów i odwiedzając naszych bliskich witajmy się wielkanocnym pozdrowieniem: Chrystus Zmartwychwstał ? Alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja.

I. W tym tygodniu:

1. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. jak w niedzielę, Ofiary na tacę będą przeznaczone na KUL.

2. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego codziennie o 17.30.

3. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. Sakrament bierzmowania będzie udzielony młodzieży w naszej parafii w najbliższą sobotę o godzinie 16.00 przez biskupa Artura Mizińskiego. Sakrament ten przyjmie 48 osób. Uroczystość tę poprzedzi bezpośrednie przygotowanie dla kandydatów, które rozpocznie się w piątek o godzinie 19.00.

5. Z racji oktawy wielkanocnej nie będzie w tym miesiącu Mszy św. wotywnych o św. Ricie i św. O. Pio.

III. W przyszłą niedzielę:

6. Najbliższa niedziela będzie niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy licznie tego dnia na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

II. Ogłoszenia inne:

7. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszła: Aurelia Frańczak z ul. Wołodyjowskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…