Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka

Informacja związana z chrztem dziecka

 Przynajmniej dwa tygodnie przed datą chrztu (można przyjść wcześniej) zapraszam na spisanie aktu chrztu z następującymi dokumentami:

  1. Pisemna zgoda z waszej parafii na chrzest
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  3. Świadectwo ślubu
  4. Dane chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

Chrzestnym trzeba powiedzieć, aby sami osobiście zgłosili się do swoich parafii (tam gdzie mieszkają) po zaświadczenie dla rodziców chrzestnych.

Dodatkowa informacja: zaświadczenie przy spisaniu aktu chrztu (konferencja przedchrzcielna, spowiedź).

 

Chrzestni
Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
2. ukończył 16 lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.